Substitutie

18 oktober 2018 | De apotheker tracht de meest optimale combinatie tussen patiënt en geneesmiddel te bewerkstelligen. Om tot deze match te komen is soms substitutie van het geneesmiddel nodig. Bij geneesmiddelsubstitutie moet de apotheker een balans vinden tussen de verwachtingen en behoeftes van de individuele patiënt, de wensen van de voorschrijver en de solidariteit met de maatschappij. Daarbij neemt hij ook de vergoeding van het geneesmiddel in acht.

Als de apotheker de balans heeft opgemaakt en het blijkt dat substitutie nodig is, geeft de vernieuwde handleiding Geneesmiddel-substitutie houvast. WSO-bestuurder Evelyn Schuil-Vlassak omschreef het belang van de handleiding Geneesmiddelsubstitutie als volgt: “Geneesmiddelsubstitutie is de professionele verantwoordelijkheid van de apotheker. Op individuele basis weegt de apotheker af of substitutie mogelijk is.”

Echter, het wisselen van medicatie is veel meer dan alléén de behandelrelatie tussen apotheker en de patiënt. Geneesmiddelsubstitutie vereist een aanpak waarbij patiënten, apothekers, voorschrijvers, overheid en zorgverzekeraars met elkaar samenwerken. Minister Bruins van VWS heeft toegezegd om met deze partijen het traject ‘Verantwoord Wisselen’ te starten. Medische noodzaak, een van de voornaamste knelpunten voor apothekers bij substitutie, brengen we ter sprake binnen dit traject. Ik kijk uit naar het eerste overleg over anderhalve week, waarbij alle spelers aan tafel zitten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl