Ranitidine

24 oktober 2019 | Apothekers hebben de afgelopen weken uiterst effectief en efficiënt gehandeld om de enorme ranitidine-recall te verwerken. 150.000 gebruikers van ranitidine zijn persoonlijk aangesproken om hun mogelijk vervuilde geneesmiddel terug te brengen naar de apotheek.

Ik ben onder de indruk hoe adequaat onze beroepsgroep tijdens deze operatie in actie is gekomen. Hoe apothekers zich tot het uiterste hebben ingespannen om patiënten van alternatieven te voorzien. De apotheker en het apotheekteam hebben hun waarde voor de maatschappij weer eens bewezen in deze kwestie, die bijzonder is omdat alle producten van dat ene middel werden teruggeroepen. Dat komt zelden of nooit voor.

Minister Bruins van VWS schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat hij begrijpt dat de recall nare gevolgen kan hebben voor gebruikers, maar ook voor apothekers en artsen. Zij worden belast met het in goede banen leiden van de gevolgen. Bruins spreekt zijn waardering uit voor de zorgvuldigheid waarmee iedere keer het belang van de patiënt voorop wordt gesteld. Het sterkt hem in het vertrouwen dat de veiligheid voor gebruikers van geneesmiddelen voor iedereen een groot goed is. Ik ben blij dat de minister de inspanningen van onze beroepsgroep herkent.

Met de mogelijke toename van recalls – we herinneren ons de valsartan en andere vervuilde middelen – is het zaak het volledige proces verder te stroomlijnen. Bij elke recall zijn er vragen van financiële aard. Met zn en vws gaan wij daar andermaal over in gesprek.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl