Ongenoegen

25 maart 2021 | Met veel genoegen zie ik dat in de voorbije maanden in politiek Den Haag onze zorgfunctie als apotheker wordt gewaardeerd. Met lof spreekt minister De Jonge (VWS) over de rol van onze collega’s in het vaccinatieproces. Zo sprak hij een woord van dank uit voor onze snelle hulp, en noemde hij het ‘fantastisch’ dat we spillage voorkomen bij het optrekken. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat de zorgfunctie, buiten corona om, in de alledaagse praktijk flink onder druk staat. Bij collega’s en mezelf ervaar ik een sluimerend gevoel van ongenoegen.

Eerder dit jaar werden apothekers geconfronteerd met een nieuw hulpmiddelenbeleid van één van de grote zorgverzekeraars. Patiënten voelen zich in de kou gezet doordat hulpmiddelen niet meer verkrijgbaar zijn bij hun vertrouwde apotheker. Er ontstaan onbegrijpelijke situaties voor patiënten. Denk daarbij aan apotheken die niet meer worden gecontracteerd voor injectiematerialen bij diabetesmedicatie. Maar als er iets bij het grootbedrijf misgaat, moeten wij als apothekers alsnog voor de zorgverzekeraar  in de bres springen. En let op: enkel tijdelijk.

En als we nog even bij het onderwerp van diabetes blijven. Veel zorgen uiten collega’s over het nieuwe voorkeursbeleid op insulines. Diverse zorgverzekeraars voeren sinds kort naast de langwerkende insuline glargine, ook voorkeursbeleid op de kortwerkende insulines aspart en lispro. Dat betekent dat we ten tijde van de coronapandemie veel kwetsbare patiënten moeten omzetten.

Om nog een ander dossier te noemen: ook op het vlak van inhalatiemedicatie heerst veel ongenoegen Ook daarin speelt het beleid van zorgverzekeraars een rol. Zo heb ik contact met een regio waarin een longformularium wordt gehanteerd dat is opgesteld op aanraden van een zorgverzekeraar. Maar die voert sinds kort een nieuw beleid dat daartegen indruist. Bij apothekers, longartsen en kaderartsen leidt dat tot onbegrip, en natuurlijk boze reacties.

Maar waar de schoen wringt: als KNMP gaan wij niet over keuzes die zorgverzekeraars en contracteerpartijen maken. Ook politiek Den Haag kan zich daarin niet mengen. De markt is immers vrijgegeven. Toch hebben we zorgen, en laten die aan de juiste tafels blijken.

Als KNMP maken we ons sterk voor de zorgfunctie van apothekers, en dat onze stem moet worden meegenomen in beleidsveranderingen van zorgverzekeraars en contracteerpartijen. Ook in ons contact met politiek en bestuurlijk Den Haag benadrukken we continue de expertise van apothekers als medicatiespecialisten en zorgverleners. Ook hebben we bestuurlijke gesprekken met zorgverzekeraars. We wijzen hen op de essentiële zorgfunctie die wij vervullen.

De waardering voor de zorgfunctie van apothekers ten tijde van het vaccinatieproces wil ik daarom vasthouden, en liever zelfs vergroten. Dat versterkt onze inspraak in deze beleidsveranderingen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl