Onberispelijk

7 februari 2019 | Geneesmiddelen zijn hot. De media berichten al maandenlang over het tekort van dé pil, ook andere medicatie is onderwerp van discussie. Sinds afgelopen zomer is er al ophef over de bloeddrukverlagers zoals valsartan en in het nieuwe jaar verbreedt de media-aandacht zich naar de hele groep sartanen.

Met een tweetal diepgravende artikelen over de sartanen heeft de NRC onderzoek gedaan naar de sartanen. Een toxicoloog constateert in een reconstructie dat de KNMP het juiste besluit heeft genomen door een terugroepactie op patiëntniveau te adviseren voor valsartan en schrijft dat fabrikanten van sartanen volgens de EMA in de komende twee jaar extra maatregelen moeten nemen.

Een ieder absorbeert dit nieuws over ‘kankerverwekkende medicijnen’ op z’n eigen wijze. Dat hebben de teams in de 2.000 apotheken in Nederland gemerkt. Al op zaterdag stonden de eerste ongeruste patiënten aan de balie. Kunnen we nog wel sartanen slikken? Is het spécialité Diovan betrouwbaarder omdat het duurder is en in Europa geproduceerd wordt? Zijn er überhaupt alternatieven voor deze bloeddrukverlagers?

Al die vragen krijgen de apothekers in het land te verwerken. Vanuit hun professionaliteit volgen de antwoorden. Ja, de apothekers kunnen zich de zorgen bij de patiënt heel goed voorstellen. Maar we mogen vertrouwen op ons controlesysteem en moeten dat vooral blijven toetsen nu de productie zich heeft verplaatst naar verre landen. De toezichthouders - nationaal en internationaal - hebben tot dusverre geen aanleiding gezien om tot nieuwe recalls over te gaan. En inderdaad, een spécialité is duurder, maar dat doet in het algemeen niets af aan de waarde van een generiek.

Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: onze geneesmiddelen dienen van onberispelijke kwaliteit te zijn. Ik heb dat gezegd toen onze apothekersorganisatie in de zomer een recall van IGJ op apotheekniveau naar patiëntniveau doortrok. Ik ben tijdens mijn speech op het Najaarscongres van de KNMP uitvoerig ingegaan op de betrouwbaarheid van geneesmiddelen.

Daarmee is het laatste woord nog niet gezegd, want de ongerustheid onder patiënten kunnen we niet negeren. Als betrokken beroepsgroep moeten wij het voortouw nemen om met partijen om tafel te gaan met onze strategische partners: VWS, IGJ, het CBG, de artsen en uiteraard de zorgverzekeraars. De problematiek kent vele invalshoeken en is daardoor ingewikkeld. Het is goed voor u te weten dat het alle aandacht heeft van het bestuur.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl