Juist

23 mei 2019 | De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Het klinkt heel logisch. Maar wat is het? De definitie op de JZOJP-website: het is zorg verplaatsen, zorg voorkomen of zorg vervangen. Het is een initiatief van zorgpartijen, ondersteund door het ministerie van VWS. Apothekers zijn bij uitstek zorgverleners die kunnen bijdragen aan die juiste zorg op de juiste plek.

Er zijn al aardig wat voorbeelden te noemen. Het Farmabuddy-project is een hele bekende. Palliatieve patiënten en hun mantelzorgers krijgen in dit project vaste contactpersonen in de apotheek. Farmaceutische patiëntenzorg wordt zo beter gestructureerd en meer toegespitst op de patiënt.

De Taskforce ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ bracht in het eerste kwartaal van dit jaar een rapport uit, om ‘de ontwikkeling te stimuleren en te verbreden’. Het rapport benoemt een aantal voorbeelden waarbij apothekers zijn betrokken. Een voorbeeld dat in het rapport genoemd wordt is de Amsterdamse apotheek als plek voor vroegsignalering voor verwarde personen.

Bovengenoemde initiatieven zijn ongetwijfeld het topje van de ijsberg. Regionaal zijn er zoveel apothekers die in samenwerkingsverbanden zitten of projecten opzetten. Bewust of onbewust leveren ze een bijdrage aan de juiste zorg op de juiste plek. In de komende weken vinden de districtsledenbijeenkomsten weer plaats, een mooi moment om tijdens de koffie of lunch de juiste voorbeelden met elkaar te delen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl