Internationaal

27 september 2019 | In Abu Dhabi vond afgelopen week het 79ste internationale apothekerscongres FIP plaats. Duizenden apothekers uit meer dan 110 landen kwamen in het emiraat bijeen. Ook de Nederlandse apothekers waren goed vertegenwoordigd.

Een aantal van hen gaf (poster)presentaties en dan blijkt weer hoe ver de Nederlandse farmacie ontwikkeld is. In de dagelijkse praktijk ben je je daar meestal niet zo van bewust, maar op zo’n internationaal congres des te meer.

De presentaties gingen over de praktische aspecten in de farmaceutische zorg voor patiënten met morbide obesitas en patiënten die een maagverkleining hebben ondergaan, in aanvulling op de medicatiebewaking voor de patiënten. Of over het veilig uitvoeren van ‘voor toediening gereedmaken’-handelingen en over consultvoering in de apotheek.

Het zijn onderwerpen waar ze in een groot deel van de aanwezige landen nog nooit van hebben gehoord, maar die voor ons heel vanzelfsprekend zijn of waarmee we in ieder geval in een implementatiefase zitten. De medicatiebewaking voor patiënten met morbide obesitas zit gewoon in de wereldwijd alom geprezen g-standaard en komt bij aanschrijven eenvoudig naar boven in het apotheekinformatiesysteem.

Niet alleen zijn internationale congressen waardevol om contacten op te doen en kennis te nemen van de farmacie in het buitenland, maar ook om je ervan bewust te worden hoe ver het apotheker-zijn in Nederland is ontwikkeld.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl