Informatiebeleid

20 juni 2019 | Informatiebeleid is een randvoorwaarde om goede farmaceutische zorg te kunnen leveren. En een onderwerp waarvoor de afgelopen weken veel animo was tijdens maar liefst tien districtsledenbijeenkomsten (DLB’s). Uit de discussies in de zaal werd duidelijk dat we niet uit het oog moeten verliezen dat informatiebeleid uit verschillende facetten bestaat.

Zo helpt de standaard Medicatieproces de techniek te optimaliseren. En de conceptrichtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten geeft houvast om verantwoordelijkheden te beleggen.

Uiteindelijk zijn het de zorgverleners die het moeten doen. Zij zijn verantwoordelijk voor de vastlegging. Dankzij de standaard Medicatieproces kan de vastlegging op den duur volledig digitaal, maar tot die tijd zal het ook nog handgeschreven op een recept gebeuren.  

Informatiebeleid in de zorg raakt niet alleen de techniek en verantwoordelijkheden tussen zorgverleners, maar natuurlijk ook de patiënt. Een voorbeeld hiervan is MedMij, een online-omgeving voor het beschikbaar stellen van medische en farmaceutische gegevens. Hierdoor ontstaat een nieuwe vorm van contact met de patiënt. Dit najaar gaat een pilot van start, zodat we bijvoorbeeld helder krijgen of patiënten met MedMij uit de voeten kunnen. De resultaten presenteren we aan het einde van het jaar.

Het lijkt erop dat we ook voor de DLB’s in het najaar nu alweer genoeg input hebben op randvoorwaardelijk vlak, maar ik vermoed dat het dan weer tijd is voor een inhoudelijk thema.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl