GGA

16 juli 2021 | Als GGG staat voor goed gebruik geneesmiddelen, dan kunt u wel raden waarvoor GGA zou kunnen staan. Inderdaad: goed gebruik apotheker. Deze boodschap ademt het SiRM-rapport Substantieel Potentieel dat in opdracht van de overheid is opgesteld. Hieruit blijkt dat de zorgfunctie van de openbare apotheek in Nederland (acute) opnames en bijwerkingen door verkeerd geneesmiddelengebruik helpt voorkomen.

In euro’s: daarmee zou circa 330 miljoen aan Zvw-uitgaven vermeden kunnen worden en moet ongeveer 130 miljoen aan farmaceutische zorg extra worden ingeboekt. Een interessante rekensom, die verplichtingen schept voor onze sector.

De apotheker ziet toe op GGG en zorgt bij de terhandstelling voor goede en betrouwbare informatie. Waar nodig biedt de apotheker extra geneesmiddelen aan in het geval van een bijwerking of schrapt hij in de dagelijkse dosis na een reviewgesprek met de patiënt. En, inhakend op de actualiteit van deze week, indien nodig haalt de apotheker geneesmiddelen terug als die volgens de overheid niet voldoen aan de strenge normen. Dat is niet alleen een logistieke handeling, maar tevens een zorgtaak die hoort bij het werk van de apotheker. 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl