Een goed jaar

10 januari 2019 | Het nieuwe jaar is amper begonnen of de eerste overheidsmaatregelen hebben hun uitwerking op het werk in de openbare apotheek. De btw-verhoging, bijbetalingen en de uitstroom van vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg uit het basispakket maken dat er naast de gebruikelijke mondelinge uitleg inmiddels een A4-tje nodig is om de patiënt aan de balie goed voor te lichten.

Er komen nog meer zaken op ons af. We kennen de risico’s van de Brexit nog niet, maar moeten wel rekening houden met zekere effecten. En eerst is er de invoering van de Falsified Medicines Directive (FMD). Gelukkig kiest IGJ, na overleg met onder meer de KNMP, voor een zachte landing en zullen foutmeldingen niet meteen leiden tot daadwerkelijke overlast voor de patiënt.

De FMD is zo’n maatregel waar de apotheekhoudenden mee moeten dealen. De meeste openbare apotheken hebben zich aangemeld bij de NMVO en zijn bezig met de voorbereidingen, die ook in dit geval het halve werk zijn om de inwerkingtreding van de FMD vlot te laten verlopen. Met de AVG, ook zo’n internationale wet, is dat in 2018 gelukt.

Ik spreek de hoop en verwachting uit dat er bovenop de extra werkzaamheden voldoende gelegenheid, motivatie en inspiratie is om de farmaceutische patiëntenzorg in Nederland naar een nog hoger niveau te tillen. Mijn jaarlijkse bezoeken aan het wereldcongres bevestigen steeds weer dat we in Nederland als apothekers enorm trots mogen zijn op onze performance. Nederland loopt voorop waar het gaat om het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg. Met die vaststelling wil ik graag met u toasten op een goed jaar.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl