Drukte in Den Haag

14 november 2019 | Tekorten, verspilling, ijzeren voorraad en substitutie. Maar ook ranitidine, dexamfetamine en opioïden. Een greep uit de agendapunten van het algemeen overleg (AO) Geneesmiddelenbeleid van de Tweede Kamercommissie voor VWS dat begin november plaatsvond. De agendapunten illustreren kwesties die een aanzienlijk deel van de dagelijkse werkzaamheden van apothekers uitmaken.

Een AO is aanleiding voor drukte. Een agenda met tientallen punten, politici die dingen gedaan willen krijgen en moties indienen. Overleggen die van tevoren gepland worden, zodat minister Bruno Bruins van VWS de uitkomsten kan meenemen naar het AO. Het is dan ook niet buitengewoon dat de afgelopen weken flink wat nieuws naar buiten is gebracht.

De minister kwam met het initiatief om middels een ijzeren voorraad de geneesmiddelentekorten in Nederland te verminderen. De Tweede Kamer was het er voorts unaniem over eens dat magistraal bereiden moet worden bevorderd. Met algemene stemmen werd een motie van GroenLinks aangenomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van magistrale bereidingen. Daaropvolgend kreeg ook een motie van het CDA een meerderheid om te bestuderen wat de kansen zijn om productielocaties voor geneesmiddelen naar Nederland te halen.

Een vergoedingssystematiek voor recalls kwam ook aan bod. De laatste maanden van het jaar lijken druk te blijven, want minister Bruins wil de Tweede Kamer nog voor het einde van het jaar informeren over vervolggesprekken.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl