Datagedreven

1 november 2018 | De afgelopen jaren is het aantal recalls gelijk gebleven. Dat blijkt uit de laatste drie Jaarbeelden van IGJ, waarin de recallcijfers staan benoemd. Maar u heeft waarschijnlijk eenzelfde gevoel als ik: er zijn steeds meer geneesmiddelen waarmee ‘iets’ aan de hand is.

De valsartan-kwestie is nauwelijks afgehandeld, of andere geneesmiddelen dienen zich alweer aan. In de apotheken van het ziekenhuis is momenteel een recall uitgezet om vervalste Jakavi – een geneesmiddel tegen een zeldzame vorm van beenmergkanker – terug te halen bij de patiënt. In de openbare apotheek zal u het aanvullende advies door een laat ontdekte bijwerking van hydrochloorthiazide (HCT) zeker niet ontgaan zijn. 

Door een grote toename van beschikbare gegevens wordt geneesmiddelgebruik steeds meer datagedreven. In Denemarken zijn twee grote farmaco-epidemiologische onderzoeken uitgevoerd met als uitkomst dat de associatie tussen de fotosensibiliserende werking van hydrochloorthiazide en het ontstaan van bepaalde vormen van huidkanker zeer waarschijnlijk causaal is.

Tijdens de onderzoeken is een enorme hoeveelheid data onderzocht van honderdduizenden patiënten en controles. De onderzoekers maakten gebruik van het Danish Civil Registration System. Een nationale databank waar sinds 1968 de geanonimiseerde gegevens van al 10 miljoen Denen in bijgehouden wordt.

Data wordt ook wel het goud van de 21e eeuw genoemd. Maar wat voor uitwerking het op de farmaceutische zorg gaat hebben, dat kunnen we nog niet overzien.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl