Baten

6 februari 2020 | Het jaar is amper begonnen of de geneesmiddelen staan weer nadrukkelijk in het nieuws. Het tekort eraan hebben we als KNMP zelf via de Radar-uitzending geopenbaard en toegelicht. Met de verdubbeling van het aantal tekorten, naar 1492 over 2019, werd tevens helder dat de apothekers in 99% van de gevallen de patiënt een oplossing konden aanreiken.

Daarnaast waren er in de eerste maand van 2020 allerlei publicaties over dure geneesmiddelen (in de sluis), een loterij voor een peperduur medicijn, aanstaande bijbetalingen voor patiënten door een vernieuwing van het GVS en de aanpassing van de Wet geneesmiddelenprijzen.

Ik begrijp uiteraard de ongerustheid over het betaalbaar houden van de zorg. Wij als apothekers nemen hierin al jaren onze verantwoordelijkheid. Dagelijks leveren wij daaraan een stevige bijdrage door op een uiterst efficiënte wijze met onze compacte beroepsgroep het land van goede en veilige medicatie te voorzien.

Van het totale zorgbudget van € 73,4 miljard in 2020 gaat nauwelijks 10% naar de geneesmiddelenzorg, dit is een stabiel percentage. Waar we trots op mogen zijn. En waar we misschien niet elke seconde van de dag tegenaan moeten kijken als een kostenpost waar nog verder op kan worden bezuinigd.

Laten we ook eens oog hebben voor de baten. Dankzij goede farmaceutische zorg blijft de Nederlander langer in leven en kunnen we de kwaliteit van dit leven jarenlang in stand houden of zelfs verhogen.

Contact

Afdeling Communicatie

(070) 373 72 70 communicatie@knmp.nl