Alle blogs van KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent

Najaarsdrukte
12 september 2019 | Na een zomer met extreme temperaturen, maar gelukkig zonder verhitte recalls, staat een druk najaar voor de deur. Met: het internationale apothekerscongres FIP, het KNMP Najaarscongres, de derde regionale netwerkdag voor apothekersgroepen en de districtsledenbijeenkomsten (DLB’s).
Informatiebeleid
20 juni 2019 | Informatiebeleid is een randvoorwaarde om goede farmaceutische zorg te kunnen leveren. En een onderwerp waarvoor de afgelopen weken veel animo was tijdens maar liefst tien districtsledenbijeenkomsten (DLB’s). Uit de discussies in de zaal werd duidelijk dat we niet uit het oog moeten verliezen dat informatiebeleid uit verschillende facetten bestaat.
Vooruit
4 juli 2019 | Tijdens de Algemene Vergadering vorige week kondigde ik aan dat ik per december 2019 afscheid neem als KNMP-voorzitter. Vijf jaar is een mooie periode. Het is tijd voor een opvolger. Met deze aankondiging is er voldoende tijd om na te denken over de opvolging. Tot die tijd zijn er nog veel zaken die ik vooruit wil helpen.
Juist
23 mei 2019 | De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Het klinkt heel logisch. Maar wat is het? De definitie op de JZOJP-website: het is zorg verplaatsen, zorg voorkomen of zorg vervangen. Het is een initiatief van zorgpartijen, ondersteund door het ministerie van VWS. Apothekers zijn bij uitstek zorgverleners die kunnen bijdragen aan die juiste zorg op de juiste plek.
Ziekenhuisapotheker
2 mei 2019 | We behartigen als KNMP de belangen van alle apothekers. Voor de apothekers binnen en buiten de apotheek en voor de openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie. Een ziekenhuisapotheker in het KNMP-bestuur is statutair bepaald en noodzakelijk voor een goede afspiegeling van de beroepsgroep.
Oud en wijs
28 maart 2019 | Vorige week stond op deze plaats een enthousiast verhaal over samenwerken. Daar haak ik even op aan. Tijdens de recente regiobijeenkomsten kwam meermaals naar voren dat apothekers worstelen met ons imago. Veelal als gevolg van vervuilingen en tekorten. Wat dubbel frustrerend is, omdat wij hier én geen schuld aan hebben én omdat dit ons veel extra tijd kost.
Regeldruk
7 maart 2019 | De KNMP werd begin mei vorig jaar met spoed richting het ministerie van VWS geroepen om feedback te geven op www.ordz.nl. Deze website gaat over het project ontregel de zorg, geïnitieerd door de VvAA, en volgend op eerdere trajecten in de strijd tegen de regeldruk.
Onberispelijk
7 februari 2019 | Geneesmiddelen zijn hot. De media berichten al maandenlang over het tekort van dé pil, ook andere medicatie is onderwerp van discussie. Sinds afgelopen zomer is er al ophef over de bloeddrukverlagers zoals valsartan en in het nieuwe jaar verbreedt de media-aandacht zich naar de hele groep sartanen.
Vier maanden
31 januari 2019 | In de strijd tegen geneesmiddelentekorten kwam een groothandel eind vorig jaar met het voorstel om ijzeren voorraden aan te leggen van ongeveer vier maanden. Een interessant idee, dat nog wel de nodige vragen oproept. Inmiddels vindt de werkgroep geneesmiddelentekorten, onder regie van VWS, het de moeite waard om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken.
Een goed jaar
10 januari 2019 | Het nieuwe jaar is amper begonnen of de eerste overheidsmaatregelen hebben hun uitwerking op het werk in de openbare apotheek. De btw-verhoging, bijbetalingen en de uitstroom van vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg uit het basispakket maken dat er naast de gebruikelijke mondelinge uitleg inmiddels een A4-tje nodig is om de patiënt aan de balie goed voor te lichten.
MDMA
14 december 2018 | MDMA (methylenedioxymethamphetamine) ofwel xtc, daar heeft iedereen wel eens van gehoord. Daarentegen was NDMA (N-nitrosodimethylamine) – slechts een letter verschillend van MDMA – mij tot afgelopen zomer onbekend. Nu is mijn chemische kennis nog verder uitgebreid en hoor ik van NDEA (N-nitrosodiethylamine).
Onlosmakelijk
23 november 2018 | Sommige combinaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: Jut en Jul, olie en azijn of boerenkool en rookworst. In de apotheek kennen we ook genoeg combinaties van middelen die vrijwel altijd samengaan. Foliumzuur en methotrexaat is een overduidelijk voorbeeld.
Datagedreven
1 november 2018 | De afgelopen jaren is het aantal recalls gelijk gebleven. Dat blijkt uit de laatste drie Jaarbeelden van IGJ, waarin de recallcijfers staan benoemd. Maar u heeft waarschijnlijk eenzelfde gevoel als ik: er zijn steeds meer geneesmiddelen waarmee ‘iets’ aan de hand is.
Substitutie
18 oktober 2018 | De apotheker tracht de meest optimale combinatie tussen patiënt en geneesmiddel te bewerkstelligen. Om tot deze match te komen is soms substitutie van het geneesmiddel nodig. Bij geneesmiddelsubstitutie moet de apotheker een balans vinden tussen de verwachtingen en behoeftes van de individuele patiënt, de wensen van de voorschrijver en de solidariteit met de maatschappij. Daarbij neemt hij ook de vergoeding van het geneesmiddel in acht.
Leading role
20 september 2018 | De Nederlandse farmacie loopt wereldwijd absoluut voorop. Dat werd in Glasgow op het FIP-congres begin september weer duidelijk. Voor mij en waarschijnlijk ook voor alle in Schotland aanwezige Nederlandse apothekers. Op het gebied van farmacogenetica hebben we een leading role, maar we zijn ook heel ver in het begeleiden van patiënten in de laatste levensfase.
Waardering
27 augustus 2018 | De KNMP adviseert de leden deze maand dringend om vervuilde valsartan terug te halen naar de apotheek. Nu we tussentijds de balans opmaken kan ik als voorzitter melden dat het bestuur geen seconde spijt heeft van de terugroepactie. Het gros van de patiënten is inmiddels omgezet en dat is in de vakantie een goede score.
Geneesmiddelen van onberispelijke kwaliteit
2 augustus 2018 | Door de grote valsartan-recall staat de kwaliteit van geneesmiddelen weer volop in de spotlights. In april dit jaar kwam de geneesmiddelproductie ook in de media. De KNMP bracht toen na een uitzending van Zembla een persbericht naar buiten waarin we ervoor pleitten dat de controle op de productie van geneesmiddelen scherper en frequenter moet. Als KNMP-bestuur hebben we destijds verontruste apothekers bericht dat wij begrip hebben voor de geuite zorgen.
Geneesmiddeltekorten blijven aan de orde van de dag
29 juni 2018 | ‘Te is nooit goed.’ Door het aanbestedingsbeleid van de zorgverzekeraars blijft die ‘te’ aan de orde van de dag. Geneesmiddelen moeten geproduceerd worden tegen te lage kosten, fabrikanten hebben te weinig voorraden, de arbeidsomstandigheden zijn te treurig, duurzaamheid is te vaak niet aan de orde. Dit alles leidt tot geneesmiddelentekorten, dat merken we dagelijks in de apotheek. Ik weet dat ik, wellicht te vaak, in herhaling val. We hebben al zo veel gedaan. Vaak de publiciteit gezocht én gekregen.
Pakketadvies over vitaminen en mineralen is penny wise, pound foolish
4 juli 2018 | Letterlijk op een achternamiddag in november 2016 kwam het Zorginstituut Nederland (ZIN) tot het advies om een aantal vitaminen, mineralen en paracetamol uit het basispakket te laten stromen. Voor wie er niet bij was: het betrof een ontluisterende bijeenkomst. Het advies werd niet direct overgenomen door de minister, is inmiddels meermaals bijgesteld om fouten te corrigeren, maar is wat betreft de ministerraad met ingang van 2019 van toepassing. ‘Penny wise, pound foolish’, vindt apothekersorganisatie KNMP.

Contact

Afdeling Communicatie

(070) 373 72 70 communicatie@knmp.nl