Symposium: Samen voor een duurzame farmacie

Opties

De KNMP organiseert samen met PAOFarmacie het symposium Duurzame Farmacie. Daarbij zijn een aantal partijen uitgenodigd en betrokken om de stand van zaken met betrekking tot duurzame farmacie voor het voetlicht te brengen.
 

  • Datum 18 april 2024
  • Locatie Breukelen
  • Start & eind tijd 09:00 - 17:00
  • Kosten € 325,-
  • Accreditatie wordt aangevraagd voor openbaar, ziekenhuis en poliklinisch apotheker

Zorgverleners hebben in hun dagelijks werk te maken met de gevolgen van milieuvervuiling en klimaatverandering. Tegelijkertijd is de gezondheidszorg verantwoordelijk voor CO2-uitstoot (7%), afvalproductie (4%) en grondstoffengebruik (13%). Willen we in de zorg mensen beter maken dan zullen we het ook beter moeten doen. Om deze reden heeft de KNMP met tal van andere beroeps- en brancheorganisaties in de zorg de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 getekend.  Bij de uitvoering van dit plan ligt de focus van de KNMP op het verminderen van de milieubelasting van medicatie en medicatiegebruik. Concreet betekent dit gepast voorschrijven, gepaste hoeveelheid geneesmiddelen verstrekken, goed gebruik en veilig inleveren van niet gebruikte geneesmiddelen. Om als beroepsgroep gedurende de looptijd van de Green Deal (2023-2026) stappen te kunnen zetten, is het noodzakelijk kennis en ervaring uit te wisselen.

Meer informatie en aanmelden

Programma

9.15-9.30     

Opening, introductie 
Dr Nicole Hunfeld, dagvoorzitter, vicevoorzitter KNMP

9.30-10.15

Impact zorg op milieu
Geneesmiddelresten in oppervlaktewater (ernst en omvang probleem en wat wordt via ketenaanpak gedaan)
Dr.ir. Caroline Moermond, RIVM

10.15- 10.45               

Inzicht in verstrekte geneesmiddelen en de medicijnresten in water.
Dr. Ir Rita Brattinga- Róth 

10.45-11.30 Pauze, (posterpresentaties)
11.30-12.15

GDDZ en wat betekent dit voor de farmacie
Henk Vermaat, KNMP

12.15-13.00 Lunch (posterpresentaties) 
13.00-13.45

Groen/duurzaam ontwerp en productie en toepassing geneesmiddelen
Linda Silvertand, UU

13.45-14.15

Gepast voorschrijven (incl. minderen en stoppen)
Iris Wichers, huisarts, NHG

14.15-14.45

Gepaste hoeveelheid verstrekken. Stand van zaken. BV: Terminale en palliatieve zorg
Openbaar apotheker

14.45-15.15 Pauze (posterpresentaties)
15.15-15.45

Heruitgifte stand van zaken
Charlotte Bekker, onderzoeker

15.45-16.15

Zo Nodig! Ziekenhuis Tjongerschans tegen verspilling
Minke Jongsma, ziekenhuis Tjongerschans

16.15-16.30

Afsluiting/ vervolg aanbod / Take home messages
Dr Nicole Hunfeld, dagvoorzitter, vicevoorzitter KNMP

Pagina laatst bijgewerkt op 22 januari 2024