Genderverschillen bij Farmacotherapie: een ongelijke behandeling is soms nodig

Opties

Mannen en vrouwen verschillen van elkaar, en deze verschillen kunnen ook leiden tot een verschil in respons op medicatie. Standaarddoseringen lijken in de praktijk vooral te leiden tot meer bijwerkingen bij vrouwen. In deze interactieve cursus wordt  casuïstiek besproken en daarmee wordt uw kennis over fysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen verbreed.

  • Datum 02 februari 2023
  • Locatie BCN Daltonlaan 100, Utrecht
  • Start & eind tijd 09:30 - 13:00
  • Kosten € 215,-
  • Accreditatie 3 uur

Mannen en vrouwen verschillen van elkaar, en deze verschillen kunnen ook leiden tot een verschil in respons op medicatie. Vrouwen zijn de laatste jaren wel steeds meer vertegenwoordigd in medische (geneesmiddel)trials, maar het aandeel van vrouwen blijft nog altijd klein en de man-vrouwverschillen die hieruit blijken, zijn nog niet vertaald naar bijsluiters en richtlijnen, en daarmee naar de praktijk. Standaarddoseringen lijken in de praktijk vooral te leiden tot meer bijwerkingen bij vrouwen.

Tijdens de cursus wordt uw kennis over het verschil in werking van geneesmiddelen tussen mannen en vrouwen verbreed. Aan de hand van casuïstiek wordt besproken welke fysiologische man-vrouw verschillen er zijn en wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om de farmacotherapeutische behandeling daarop aan te passen. In een interactieve sessie zullen een aantal voorbeelden van praktijkonderzoek worden besproken met als doel om sekseverschillen in bijwerkingen te reduceren.

Doelgroepen
Openbaar apotheker, poliklinisch apotheker en ziekenhuisapotheker

 

Meer informatie en aanmelden
Pagina laatst bijgewerkt op 06 december 2022