Meldformulier Medicijnafval 2018

Moet u nog steeds betalen voor het (laten) afvoeren van medicijnafval dat patiënten bij uw apotheek inleveren? Meld dat dan bij de KNMP via onderstaand formulier.

Moet u betalen voor het (laten) afvoeren van medicijnafval van patiënten?  
Heeft u geprobeerd om met de gemeente tot afspraken te komen over de afvoer van medicijnafval van patiënten?