Aanmelden pilot bariatrische chirurgie

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden om deel te nemen aan een pilot gedurende zes maanden om de overdracht van patiëntgegevens die bariatrische chirurgie (BC) hebben ondergaan te verkennen en te verbeteren. Apothekers worden gevraagd de contra-indicatie BC vast te leggen in het AIS wanneer zij een AMO ontvangen. Deelname kost in totaal ongeveer 5 tot 6 uur tijdens de pilot van zes maanden. Geïnteresseerde apotheken uit de provincie Zuid-Holland of het gebied Haarlemmermeer kunnen zich uiterlijk zondag 15 maart aanmelden via dit formulier.

Welk Apotheek Informatie Systeem heeft u?