Aanmelden apotheek als peilstation

De KNMP zoekt apotheken die bereid zijn om zich aan te melden als peilstation tijdens de Week van Ons Water. Als u uw apotheek aanmeldt, krijgt u vlak voor, tijdens en na afloop van de Week van Ons Water een korte vragenlijst toegestuurd. Op deze manier willen we peilen hoe de bewustwordingscampagne wordt ontvangen en ideeën ophalen. Ook willen we in kaart brengen welke mogelijke obstakels er zijn bij de inzameling van medicijnafval via de apotheek.