Agenda

Filter binnen Agenda:

Farmabuddy project: Apotheekbuddy's geven palliatieve zorg

In het Farmabuddy project krijgen patiënten in de palliatieve en terminale fase en hun mantelzorgers vaste contactpersonen in de apotheek: twee apothekersassistenten als apotheekbuddy’s. De intensieve farmaceutische patiëntenzorg die patiënt en mantelzorger nodig hebben wordt zo beter gestructureerd en is meer toegespitst op de patiënt.

Datum: 16 september 2019
Locatie: Trainingscentrum BCN Utrecht Centraal Station
Tijd: 09:00-17:00

Symposium van het Noorden

Het Symposium van het Noorden vindt dit jaar plaats op donderdag 26 september.

Datum: 26 september 2019
Locatie: Best Western plus hotel Groningen plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen
Tijd: 09:00-17:00

Bijwerkingen: Geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding

De module Geneesmiddelen tijdens de zwangerschap behandelt de basisprincipes die ten grondslag liggen aan het ontstaan van aangeboren afwijkingen. De docenten reiken u handvaten aan voor het maken van rationele keuzes. U krijgt een overzicht van de beschikbare bronnen met informatie over geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Datum: 26 september 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

Farmaceutische zorg in de palliatieve fase

Binnen de organisatie van palliatieve zorg in de eerste lijn hebben betrokken zorgverleners verschillende verantwoordelijkheden. In deze nascholing leert u, aan de hand van casuïstiek, kijken naar de farmaceutische zorg voor deze patiënten. Pijn en palliatieve pijnbestrijding komen aan de orde, evenals gastro-intestinale problemen, palliatieve sedatie en delier. U krijgt veel praktische tips over hoe u aan palliatieve zorg invulling kan geven.

Datum: 3 oktober 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

Kennisatelier Geneesmiddelen in het milieu

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen organiseert op vrijdag 4 oktober een kennisatelier met als thema Geneesmiddelen in het milieu: samen werken aan oplossingen. In dit kennisatelier buigen we ons over de vraag hoe we de hoeveelheid geneesmiddelenresten in het water vanuit een ketenaanpak kunnen terugdringen. Wat zijn de oplossingsrichtingen voor dit wicked problem? En welke rol kan de geneesmiddelensector hierbij spelen?

Datum: 4 oktober 2019
Locatie: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Prinses Beatrixlaan 548-550, Den Haag
Tijd: 14:00-17:00

Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Deze masterclass biedt u ondersteuning, om de toebedachte rol van de apotheker bij de zorg voor deze patiënten te kunnen waarmaken. Tijdens vier studiedagen krijgt u onderwijs over de meest voorkomende verstandelijke beperkingen en de daarbij gebruikte farmacotherapie.

Datum: 16 oktober 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

BIG-6: Fysieke bijeenkomst COPD

De module COPD is onderdeel van de cyclus BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen. Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van COPD komen aan bod met een nadruk op de zin en onzin van (combinaties van) bronchodilatantia en inhalatiecorticosteroïden.

Datum: 23 oktober 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

ESCP Symposium

On behalf of the European Society of Clinical Pharmacy, we warmly welcome you to the 48th ESCP conference, which will be held in Ljubljana, Slovenia, from 23 to 25th of October 2019. Slovenian pharmacists are looking forward to host such an important event in beautiful Slovenia.

Datum: 23 oktober 2019 - 25 oktober 2019
Locatie: Ljubljana, Slovenia
Tijd: 18:00-18:00

NOVA Symposium: Vaccineren, onze zorg?!

Op zaterdag 2 november houdt de NOVA haar jaarlijkse symposium. Ditmaal over farmaceutische en maatschappelijke ontwikkelingen rond vaccinatiezorg.

Datum: 2 november 2019
Locatie: Gertrudiskapel: In de Driehoek, Congres- en vergadercentrum, Utrecht.
Tijd: 11:00-16:00

Noordelijk Therapietrouw symposium

Het Medication Adherence Expertise Center of the northern Netherlands (MAECON) organiseert op maandag 18 november haar openingssymposium over therapietrouw. Therapie-ontrouw komt naar schatting bij bijna de helft van de geneesmiddelgebruikers voor en is geassocieerd met sterk verminderde klinische uitkomsten en hoge kosten.

Datum: 18 november 2019
Locatie: UMC Groningen (Lokaal 16)
Tijd: 12:30-17:00

Nascholing in de neurologie en cardiologie

Op donderdagmiddag 28 november wordt in Assen een nascholing georganiseerd voor artsen en apothekers over cardiologie en neurologie.

Datum: 28 november 2019
Locatie: Het Drents Archief, Brink 4, Assen
Tijd: 13:00-17:30

Nascholing in de endocrinologie

Op donderdagmiddag 12 december wordt een nascholing georganiseerd voor artsen en apothekers over endocrinologie.

Datum: 12 december 2019
Locatie: Het Drents Archief, Brink 4, Assen
Tijd: 13:00-17:30