Agenda

Filter binnen Agenda:

Farmabuddy project: Apotheekbuddy's geven palliatieve zorg

In het Farmabuddy project krijgen patiënten in de palliatieve en terminale fase en hun mantelzorgers vaste contactpersonen in de apotheek: twee apothekersassistenten als apotheekbuddy’s. De intensieve farmaceutische patiëntenzorg die patiënt en mantelzorger nodig hebben wordt zo beter gestructureerd en is meer toegespitst op de patiënt.

Datum: 16 september 2019
Locatie: Trainingscentrum BCN Utrecht Centraal Station
Tijd: 09:00-17:00

Symposium van het Noorden

Het Symposium van het Noorden vindt dit jaar plaats op donderdag 26 september.

Datum: 26 september 2019
Locatie: Best Western plus hotel Groningen plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen
Tijd: 09:00-17:00

Bijwerkingen: Geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding

De module Geneesmiddelen tijdens de zwangerschap behandelt de basisprincipes die ten grondslag liggen aan het ontstaan van aangeboren afwijkingen. De docenten reiken u handvaten aan voor het maken van rationele keuzes. U krijgt een overzicht van de beschikbare bronnen met informatie over geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Datum: 26 september 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

Valpreventieweek 2019

In de week van 30 september tot en met 6 oktober organiseert VeiligheidNL de jaarlijkse Valpreventieweek. De voorbereiding vindt plaats samen met partners Buurtzorg, Rode Kruis, Nationaal Ouderenfonds, KBO-PCOB, NVFG en KNMP.

Datum: 30 september 2019 - 6 oktober 2019
Tijd: 00:00-00:00

Nascholing: Prettig en effectief spreken en communiceren

Jij kunt spreken! is een persoonsgerichte 1-daagse training die apothekers leert beter (en dus prettiger) te communiceren. Van een-op-eengesprekken tot volle zalen. Handige tips en trucs maar ook ademhalingsoefeningen en begrijpen hoe we naar elkaar luisteren zijn enkele tools die een betere spreker van je maken. Er kunnen maximaal vijf deelnemers meedoen.

Datum: 30 september 2019
Locatie: Rijswijk
Tijd: 09:30-16:00

Farmaceutische zorg in de palliatieve fase

Binnen de organisatie van palliatieve zorg in de eerste lijn hebben betrokken zorgverleners verschillende verantwoordelijkheden. In deze nascholing leert u, aan de hand van casuïstiek, kijken naar de farmaceutische zorg voor deze patiënten. Pijn en palliatieve pijnbestrijding komen aan de orde, evenals gastro-intestinale problemen, palliatieve sedatie en delier. U krijgt veel praktische tips over hoe u aan palliatieve zorg invulling kan geven.

Datum: 3 oktober 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

Studiedag ‘Ouderenzorg in de eerstelijn’

3 oktober 2019 organiseert de Guus Schrijvers Academie de studiedag ‘Ouderenzorg in de eerstelijn’. Tijdens deze studiedag staat de vraag centraal hoe de zorg en dienstverlening rond thuiswonende ouderen er de komende jaren uit (moeten) gaan zien.

Datum: 3 oktober 2019
Locatie: Galgenwaard, Utrecht
Tijd: 09:30-16:45

Kennisatelier Geneesmiddelen in het milieu

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen organiseert op vrijdag 4 oktober een kennisatelier met als thema Geneesmiddelen in het milieu: samen werken aan oplossingen. In dit kennisatelier buigen we ons over de vraag hoe we de hoeveelheid geneesmiddelenresten in het water vanuit een ketenaanpak kunnen terugdringen. Wat zijn de oplossingsrichtingen voor dit wicked problem? En welke rol kan de geneesmiddelensector hierbij spelen?

Datum: 4 oktober 2019
Locatie: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Prinses Beatrixlaan 548-550, Den Haag
Tijd: 14:00-17:00

Sectieledenvergadering WSO en LOA

Op dinsdag 8 oktober vindt voorafgaand aan het KNMP Najaarscongres de sectieledenvergadering van de WSO en LOA plaats.

Datum: 8 oktober 2019
Locatie: Jaarbeurs vergadercentrum in Utrecht, zaal 4.14, 4e verdieping
Tijd: 08:00-09:30

KNMP Najaarscongres 2019

Het KNMP Najaarscongres 2019 vindt plaats op dinsdag 8 oktober in het Beatrix Theater te Utrecht met als thema: Langer thuis.

Datum: 8 oktober 2019
Locatie: Beatrix Theater, Jaarbeursplein 6A, 3521 AL Utrecht
Tijd: 09:30-16:15

Congres Duurzame Zorg

Tijdens het Duurzame Zorg op donderdag 10 oktober staat de verduurzaming van de zorg centraal. Binnen het programma Duurzame Zorg werken de brancheorganisaties vanuit de care en cure samen met het departement van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de verduurzaming van de zorgorganisaties.

Datum: 10 oktober 2019
Locatie: Nieuwe Buitensociëteit Zwolle, Stationsplein 1 8011 CW Zwolle
Tijd: 09:00-17:00

Workshop KNMP-richtlijn Consultvoering

Na het succes van de workshops over de richtlijnen ‘Ter hand stellen’ en ‘Implementatie Richtlijn Diabetes Mellitus 2’ is de KNMP op zoek naar apothekers die willen deelnemen aan een workshop over de doorontwikkelde richtlijn ‘Consultvoering’. De workshop zal gaan over de inhoud van de richtlijn, alsmede over de implementatie ervan in de apotheek.

Datum: 15 oktober 2019
Locatie: FBA Hoogte Kadijk 143-C, 1018 BH Amsterdam
Tijd: 10:00-12:00

Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Deze masterclass biedt u ondersteuning, om de toebedachte rol van de apotheker bij de zorg voor deze patiënten te kunnen waarmaken. Tijdens vier studiedagen krijgt u onderwijs over de meest voorkomende verstandelijke beperkingen en de daarbij gebruikte farmacotherapie.

Datum: 16 oktober 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

Nascholing: Prettig en effectief spreken en communiceren

Jij kunt spreken! is een persoonsgerichte 1-daagse training die apothekers leert beter (en dus prettiger) te communiceren. Van een-op-eengesprekken tot volle zalen. Handige tips en trucs maar ook ademhalingsoefeningen en begrijpen hoe we naar elkaar luisteren zijn enkele tools die een betere spreker van je maken. Er kunnen maximaal vijf deelnemers meedoen.

Datum: 17 oktober 2019
Locatie: Rijswijk
Tijd: 09:30-16:00

Workshop KNMP-richtlijn Consultvoering

Na het succes van de workshops over de richtlijnen ‘Ter hand stellen’ en ‘Implementatie Richtlijn Diabetes Mellitus 2’ is de KNMP op zoek naar apothekers die willen deelnemen aan een workshop over de doorontwikkelde richtlijn ‘Consultvoering’. De workshop zal gaan over de inhoud van de richtlijn, alsmede over de implementatie ervan in de apotheek.

Datum: 17 oktober 2019
Locatie: LandGoed Schagerwaard, Middenweg 23a, 1746 EA Dirkshorn
Tijd: 10:00-12:00

BIG-6: Fysieke bijeenkomst COPD

De module COPD is onderdeel van de cyclus BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen. Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van COPD komen aan bod met een nadruk op de zin en onzin van (combinaties van) bronchodilatantia en inhalatiecorticosteroïden.

Datum: 23 oktober 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

ESCP Symposium

On behalf of the European Society of Clinical Pharmacy, we warmly welcome you to the 48th ESCP conference, which will be held in Ljubljana, Slovenia, from 23 to 25th of October 2019. Slovenian pharmacists are looking forward to host such an important event in beautiful Slovenia.

Datum: 23 oktober 2019 - 25 oktober 2019
Locatie: Ljubljana, Slovenia
Tijd: 18:00-18:00

Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn

De nascholing 'Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn' geeft u inzicht in de doelen en belangen van diverse overleggroepen en de voorwaarden om tot een goede samenwerking te komen. U leert hoe u de relatie met andere zorgverleners kunt bevorderen en hoe u met hen werkbare afspraken kunt maken. Praktijkvoorbeelden laten u zien hoe andere apotheken de samenwerking tussen1e en 2e lijn hebben ingevuld.

Datum: 31 oktober 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100, Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

KNMP Netwerkdag voor regionale apothekersgroepen

De tweede en succesvolle KNMP Netwerkdag in juni krijgt een vervolg. Een derde bijeenkomst voor regionale apothekersgroepen zal plaatsvinden op donderdag 31 oktober.

Datum: 31 oktober 2019
Locatie: Restaurant Zuiver, Krommewetering 51, Utrecht
Tijd: 10:00-15:30

NOVA Symposium: Vaccineren, onze zorg?!

Op zaterdag 2 november houdt de NOVA haar jaarlijkse symposium. Ditmaal over farmaceutische en maatschappelijke ontwikkelingen rond vaccinatiezorg.

Datum: 2 november 2019
Locatie: Gertrudiskapel: In de Driehoek, Congres- en vergadercentrum, Utrecht.
Tijd: 11:00-16:00