Agenda

Filter binnen Agenda:

Nascholing Farmacogenetica

Op het gebied van Farmacogenetica bieden we u een, volgens ons nieuwe didactische model ontwikkeld, leertraject aan dat bestaat uit een diagnostische toets, een e-learning en een fysieke bijeenkomst. Op basis van uw persoonlijke voorkeur kunt u ervoor kiezen het hele traject te volgen of onderdelen hiervan. In de e-learning verdiept u zich in de basisprincipes van farmacogenetica. Tijdens de fysieke bijeenkomst leert u farmacogenetische gegevens te verzamelen en vast te leggen. Met behulp van casuïstiek krijgt u inzicht in farmacogenetische gegevens en de gevolgen op het gebruik van geneesmiddelen. Na afloop van de cursus kunt u direct met de opgedane kennis aan de slag.

Datum: 20 maart 2018
Locatie: BCN, Daltonlaan 100, Utrecht
Tijd: 09:00-17:00

Masterclass 2018: Innoveren in de farmacie

Een drieluik van masterclasses schetst u een realistisch beeld over de toekomst van de openbare farmacie. Avond 2: Op zoek naar reële toekomstige vergoedingen voor apothekers

Datum: 21 maart 2018
Locatie: VvAA hoofdkantoor, Orteliuslaan 750, Utrecht
Tijd: 18:30-21:45

Nascholing Farmacotherapie up-to-date: HIV

Tijdens de nascholing Farmacotherapie-up-to-date: HIV wordt de epidemiologie van de ziekte vanuit historisch perspectief behandeld en wordt gekeken naar de verschuiving van het aantal HIV-gevallen. Vanwege de verschillende combinatiepreparaten, interactieproblematiek en resistentieontwikkeling is aandacht nodig voor de vereenvoudiging van geneesmiddelinname. De plaatsbepaling van generieke producten ten opzichte van de originele preparaten en nieuwe ontwikkelingen worden besproken.

Datum: 22 maart 2018
Locatie: Van der Valk hotel Breukelen
Tijd: 14:30-17:30

Masterclass 2018: Innoveren in de farmacie

Een drieluik van masterclasses schetst u een realistisch beeld over de toekomst van de openbare farmacie. Avond 3: E-health: bedreiging of ondersteuning voor de apotheker?

Datum: 5 april 2018
Locatie: VvAA hoofdkantoor, Orteliuslaan 750, Utrecht
Tijd: 18:30-21:45

Nationaal Biosimilar Symposium

Initiatiefgroep Biosimilars Nederland organiseert op donderdag 12 april 2018 het derde Nationaal Biosimilar Symposium. Deze keer is het thema: Biosimilars in Oncologie en Hematologie.

Datum: 12 april 2018
Locatie: Congrescentrum De Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam
Tijd: 10:00-17:15

Optima Farma Voorjaarscongres

Het Optima Farma Voorjaarscongres 2018 vindt plaats op zaterdag 14 april. Het thema van het congres is 'Werken aan je eigen succes'.

Datum: 14 april 2018
Locatie: De ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede
Tijd: 10:00-17:00

SIG-dag Diabetes

De SIG-dag Diabetes vindt plaats op dinsdag 17 april in het NBC Congrescentrum Nieuwegein. Tijdens de SIG-dag Diabetes 'Specialiseren kun je leren' krijgen deelnemers meer inzicht in het speelveld van de diabetesapotheker. Het programma bevat een workshop over ontwikkelingen in de farmacotherapie bij diabetes type II anno 2018. In een andere workshop komen de competenties aan bod die een kaderapotheker diabetes zou moeten hebben. Ook komt de samenwerking rondom de diabetespatiënt aan de orde en wordt expertise van de diabetesverpleegkundige gedeeld.

Datum: 17 april 2018
Locatie: NBC Congrescentrum Nieuwegein, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
Tijd: 10:00-12:30

ZonMw-congres Goed Gebruik Geneesmiddelen

ZonMw organiseert op donderdag 19 april 2018 het zesde jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen: Door de keten heen. Het congres staat in het teken van de actualiteit rondom gepast gebruik geneesmiddelen. Met ditmaal de focus op het kijken door de gehele keten heen waar het gebied van geneesmiddelen mee te maken heeft. Er wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken naar waar kansen op samenwerking liggen, naar mogelijkheden voor geïntegreerde aanpak en naar het stimuleren van ontwikkelingen.

Datum: 19 april 2018
Locatie: Beurs van Berlage, Amsterdam
Tijd: 09:30-17:30

Symposium EPSA Annual Congress

Het EPSA Annual Congress is een congres voor 350 Europese farmaciestudenten dat jaarlijks terugkomt. Dit jaar heeft Nederland de eer om het congres te mogen organiseren. Tijdens het EPSA Annual Congress in Baarlo zal een symposium plaatsvinden met als thema 'Pharmacoeconomics & the Affordability of Healthcare'.

Datum: 24 april 2018 - 25 april 2018
Locatie: Kasteel De Berckt, De Berckt 1, 5991 PD Baarlo
Tijd: 09:00-13:00

PRISMA-symposium 2018

Het PRISMA-symposium vindt plaats op dinsdag 15 mei. Het thema is ‘Deprescribing: meer gezondheid met minder medicatie’.

Datum: 15 mei 2018
Locatie: De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, Nederland
Tijd: 09:30-17:30