Workshop: antistolling en antidepressiva praktisch toegepast in de eerste lijn

Datum: 25 augustus 2020
Locatie: BCN Daltonlaan 100, Utrecht
Tijd: 09:45-16:50
Kosten: € 360,00 ex BTW
Accreditatie: Openbaar apothekers en poliklinisch apothekers
Organisator: PAOFarmacie

Met de introductie van DOAC’s zijn de taken van de betrokken zorgverleners verschoven. De apotheker krijgt veel vragen over antistolling. Kent u de verschillen tussen de verschillende DOAC’s? Wanneer is dubbel of triple therapie gerechtvaardigd? Ook antidepressiva levert de apotheker veelvuldig af. Maar wat is de plaatsbepaling van de verschillende middelen in de praktijk? Hoe maakt u de keuze voor het beste middel voor een individuele patiënt? En hoe kan een antidepressivum het beste worden afgebouwd?

Tijdens de nascholing antistolling en antidepressiva praktisch toegepast in de eerste lijn wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan vragen die actueel en relevant zijn voor de individuele beroepsuitoefening.

Het onderdeel over antistolling gaat kort in op de primaire en secundaire hemostase en behandelt vervolgens het werkingsmechanisme, (contra-)indicaties en interacties van de verschillende DOAC’s. De docent legt uit wanneer welk anticoagulans de voorkeur heeft en wanneer de combinatie met een trombocytenaggregatieremmer rationeel is.

In het onderdeel antidepressiva wordt de farmacologie van de verschillende antidepressiva uitgebreid besproken. Daardoor wordt inzichtelijk hoe u tot een goede keuze voor een individuele patiënt komt. Ook legt de docent legt uit wanneer afbouwen is geïndiceerd en wat is de beste strategie is.

Meer informatie over dit agenda-item

Fotografie/film

Tijdens dit evenement kan er gefotografeerd en/of gefilmd worden voor verslaglegging.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal