Webinar Persoonlijke Gezondheidsomgeving & Gegevensuitwisseling

Datum: 25 juni 2021
Locatie: Online
Tijd: 11:50-13:00
Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd
Organisator: NVZA

Het eerste webinar van de werkgroep e-Health vindt plaats op vrijdag 25 juni. Het thema is Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Twee sprekers, Margo Brands (relatiebeheerder stakeholders MedMij) en Rutger Leer (Principal Adviseur M&I/Partners), gaan de volgende vraagstukken behandelen:

  • Hoe gaat een PGO voor een regierol bij de patiënt zorgen?
  • Hoe kan een PGO de medicatieverificatie vergemakkelijken?
  • Wat is het MedMij afsprakenstelsel en hoe zorgt zij voor veilige gegevensuitwisseling?
  • Wat is de relatie tussen VIPP5/VIP Farma en PGO’s?
Aanmelden

Digitalisering van de gezondheidszorg biedt vele mogelijkheden. Zo bieden veel zorginstellingen patiënten de mogelijkheid om hun medische gegevens digitaal in te zien middels patiëntportalen. Ondanks dat je toegang tot je medische gegevens hebt is het lastig om een totaalbeeld te krijgen door de versnippering van deze informatie over verschillende zorginstellingen. PGO’s kunnen hiervoor de oplossing zijn door deze gegevens te bundelen. Tijdens dit webinar wordt duidelijk hoe PGO’s een regierol voor de patiënt mogelijk kunnen maken.

Naast voordelen voor de patiënt biedt het gebruik van PGO’s ook voordelen voor zorgverleners bijvoorbeeld bij medicatieverificatie. Het is een uitdaging om medicatieverificatie bij alle patiënten voor wie de apotheker de regierol over het medicatiedossier uit te voeren. Met name het grote aantal uit te voeren verificaties en de tijd die daarmee gemoeid is vormt een knelpunt. Om die reden is meer regie bij de patiënt bij het beheer van zijn medicatiegegevens een wens, ondersteund door verdergaande digitalisatie van het proces van uitwisseling van medicatiegegevens. PGO's, al dan niet in samenhang met het gebruik van een patiëntportaal kunnen de tools zijn om die wens te realiseren. In deze Webinar wordt aandacht besteed aan de betekenis van een PGO in deze situatie.

Goed en veilig gebruik van PGO's en portalen vraagt intensieve afstemming qua standaarden, systemen, certificeringen, etcetera. Op dit moment wordt het MedMij afsprakenstelsel klaargestoomd om als eisenkaders te fungeren, aangezien dit de basis vormt voor de overdracht tussen (PGO-)systemen. De implementatie dit afsprakenstelsel en het inbouwen hiervan in systemen staat nog relatief in de kinderschoenen. In de Webinar zal worden uitgelegd wat het MedMij afsprakenstelsel betekent, waarbij ook de rol van een DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) wordt toegelicht.

Tevens staat de uitwisseling van medicatiegegevens, van en naar de patiënt en van en naar systemen in de 1e en 2e lijn, nog immer volop in de belangstelling. Diverse VIPP versnellingsprogramma's zijn actief geweest om de uitwisseling van medicatiegegevens te bevorderen. Op dit moment lopen de VIPP5 en de VIPP Farma versnellingsprogramma's. In het webinar wordt aandacht besteed aan het doel en de reikwijdte van de twee genoemde VIPP-programma's. Tot slot wordt in de Webinar de aansluiting van de VIPP5 en VIPP Farma trajecten bij de ontwikkelingen van PGO’s toegelicht en wat de rol van de NVZA en KNMP kan zijn bij de verdere ontwikkelingen.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl