Webinar: Digitale medicatieverificatie via het Zorgportaal

Datum: 19 november 2021
Locatie: Online
Tijd: 11:50-13:15
Accreditatie: In aanvraag
Organisator: Werkgroep E-Health

Op vrijdag 19 november van 11.50 - 13.15 uur organiseert de werkgroep E-Health een tweede webinar over digitale medicatieverificatie via het Zorgportaal. Inloop is van 11:50 tot 12:00. Vragen kunnen gesteld worden tijdens het webinar in de chat.

Traditioneel voeren we medicatieverificatie in de meeste ziekenhuizen uit door het gesprek te hebben met de patiënt. Nu de patiënt steeds meer gestimuleerd wordt ook hierin eigen regie te voeren, past in dat plaatje ook dat er de mogelijkheid is dat de patiënt zelf via een zorgportaal informatie kan aanleveren over zijn/haar medicatiegebruik. Vier sprekers zullen ieder vanuit hun eigen ervaring en expertise ingaan op dit onderwerp:

Joanna Klopotowska, ziekenhuisapotheker en postdoctoraal onderzoeker bij het AMC Amsterdam, gaat in op het gebruik van EPIC patiëntenportaal MijnDossier voor medicatieverificatie en deelt haar ervaringen uit een verkennend onderzoek.

In het kader van de eerste NFU Citrien Programma E-health, is in de periode 2017-2018 een verkennend onderzoek uitgevoerd in het Amsterdam UMC – locatie VUmc naar de (on)mogelijkheden van het gebruik van patiëntenportaal MijnDossier van EPIC voor medicatieverificatie. In dit onderzoek is met de inbreng van patiënten en zorgverleners van Amsterdam UMC medicatiefuncties van het portaal geëvalueerd en de bruikbaarheid van het portaal ter ondersteuning van medicatieverificatie onderzocht. De bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek worden gepresenteerd.

Arian Visser, communicatiemanager bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), deelt zijn ervaringen als chronisch patiënt met het patiëntenportaal.

De meeste ziekenhuizen bieden een patiëntenportaal aan. Cliënten hebben zo digitaal toegang tot hun eigen dossier en uitslagen, communicatie met zorgverleners via e-consults en soms het aanvragen van recepten. Welke toegevoegde waarde heeft het portaal binnen de behandeling? Welke kansen blijven er liggen nu de portalen na lancering niet altijd even snel worden doorontwikkeld? En wat betekent het portaal eigenlijk voor de farmaceutische zorgverlening? Arian Visser is in het dagelijks leven communicatiemanager bij de NWO. Hij is chronisch ziek en al decennialang patiënt in het UMC Utrecht. Sinds 2015 is hij op meerdere manieren betrokken bij het patiëntenportaal aldaar. Hoe maakt hij zelf gebruik van het portaal, welke voordelen ziet hij en welke kansen?

Victor Huiskes, poliklinisch apotheker bij de Maartenskliniek, neemt ons mee in hoe de Maartenskliniek online medicatieverificatie door poliklinische patiënten heeft georganiseerd. Vragen waar je antwoord op gaat krijgen, zijn: Hoe werkt het? En: vinden patiënten het nuttig? Hoe ervaren ze het gebruiksgemak? En wat is de responsgraad? Wat is de kwaliteit van online medicatieverificatie versus traditionele medicatieverificatie?

Audrey Blenke, voorzitter van de gebruikersgroep Medicatieoverdracht van ChipSoft, zal tot slot in haar presentatie ingaan op de ontwikkelingen die gaande zijn rondom dit thema. Wat zit er in de pijplijn voor HiX als het gaat om de rol van de patiënt: medicatieverificatie via PGO’s (bv Zorgdoc) en via het patiëntenportaal?

Meer informatie over dit agenda-item

Fotografie/film

Tijdens dit evenement kan er gefotografeerd en/of gefilmd worden voor verslaglegging.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal