Symposium SIG Ethiek en filosofie van de farmacie

Datum: 8 februari 2020
Locatie: ISVW, Dodeweg 8, 3832 RD Leusden
Tijd: 09:30-13:00
Kosten: € 50,- excl. btw
Accreditatie: Voor openbaar en ziekenhuisapothekers geaccrediteerd met 3 uren.

Het Symposium SIG Ethiek en filosofie van de farmacie vindt plaats op zaterdag 8 februari met als thema 'Artificiële intelligentie in de farmaciepraktijk; mens en machine'. Aanleiding voor dit symposium is het tienjarig bestaan van de SIG Ethiek en filosofie van de farmacie

Tijdens het symposium staat het toepassen van Artificiële Intelligentie (AI) als optimalisering van de begeleiding van geneesmiddelgebruik en van het gebruik van technologie bij gezondheidsbevordering centraal. Hoe is AI als beslissingsondersteunende technologie nu en in de toekomst van invloed op de beroepsuitoefening van apothekers?

De inbedding van AI technologie in de apothekerspraktijk is een vorm van waarderealisatie, waarin apothekers voor (genees)middelengebruikers het verschil maken, als mens en als professional. Veel van de nieuwe en toekomstige technologie en beslissingsondersteunende systemen zijn ook voor de patiënt beschikbaar, dus denken vanuit een 'joint venture' moet de aandacht krijgen. De apotheker ondersteunt de patiënt in de keuze van informatiebronnen. En, hoe meer apothekers gebruikmaken van beslissingsondersteunende systemen en algoritmen, des te meer tijd overblijft voor het gesprek met de patiënt.

Zullen deze ontwikkelingen de apotheker als mens (als professional die een persoonlijke relatie met de patiënt heeft) overbodig maken of de rol juist fundamenteler maken om betrouwbare farmaceutische zorg te kunnen blijven garanderen? Moeten apothekers zich zorgen maken of juist geïnspireerd raken om met meer geavanceerde hulpmiddelen/technieken beter op ingewikkelde zorgvragen te kunnen anticiperen?

Na afloop van het symposium bent u bijgepraat over de ontwikkelingen van AI en kunt u beter afwegingen maken hoe met kunstmatige intelligentie en andere technologie in de apotheek om te gaan.

Sprekers zijn: dr. Pim Haselager, universitair hoofddocent - artificiële intelligentie, Radboud Universiteit, dr. Claudia Rijcken, apotheker en editor van het boek Pharmaceutical care in digital revolution, prof. dr. Ciano Aydin, vakgroep filosofie, Universiteit Twente, Eelke Tuinstra, filosoof, Haagse Hogeschool, met discussie onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Toine Pieters, vakgroep geschiedenis van de gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Meld u aan voor het symposium

Fotografie/film

Tijdens dit evenement kan er gefotografeerd en/of gefilmd worden voor verslaglegging.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal