Workshop Positionering van de kaderapotheker

Datum: 29 januari 2020
Locatie: FBA,Hoogte Kadijk 143-C, 1018 BH, Amsterdam
Tijd: 09:30-17:00
Accreditatie: Geaccrediteerd met 6,5 uur en 6,5 StiPCO-punt voor openbaar apothekers.
Organisator: Jan van Es Instituut

De eerstelijnszorg staat volop in de schijnwerpers. De zorgvraag neemt toe en het aanbod is sterk in ontwikkeling. Is de eerste lijn toekomstbestendig? Met de hoofdlijnen akkoorden (2014-2017 en 2019-2022) en Organisatie en Infrastructuur financiering (O&I) blijft de overheid onverminderd inzetten op de inzet van de eerste lijn. Met de O&I financiering met de wijk en regio financiering zijn de eerstelijns- en huisartsenorganisaties meer dan ooit zelf aan zet. Veel van deze organisaties worstelen met de vraag hoe het proces van regionaliseren, netwerkvorming en samenwerken ingericht kan worden.

Aanmelden

Ochtendprogramma: ontwikkelingen in de eerstelijns gezondheidszorg (docent: Marc Bruijnzeels)

De eerstelijnszorg staat volop in de schijnwerpers. De zorgvraag neemt toe en het aanbod is sterk in ontwikkeling. Is de eerste lijn toekomstbestendig? Met de hoofdlijnen akkoorden (2014-2017 en 2019-2022) en Organisatie en Infrastructuur financiering (O&I) blijft de overheid onverminderd inzetten op de inzet van de eerste lijn. Na een jaar van verkenning zetten de meeste zorgverzekeraars nu in op regionalisering en multidisciplinaire samenwerking.

Binnen deze context worden drie thema’s aan de orde gesteld. Bij elk onderdeel wordt een inleiding van ca. 45 minuten gehouden, welke uiteraard mag worden onderbroken. Vervolgens wordt aan de hand van een aantal vragen de deelnemers gevraagd zelf en in groepjes te reflecteren voor de organisatie, de eigen situatie en in de eigen omgeving op de ontwikkelingen.
1. Trends in en rond de organisatie van de eerste lijn
2. Inzicht in gefaseerde regionalisering
3. Strategische keuzen voor de apotheker met een focus op competenties nodig voor positionering ten aanzien van de ontwikkelingen

Middagprogramma: de rol en positie van de kaderapotheker in de regio (docent: Dite Husselman)

Met de O&I financiering met de wijk en regio financiering zijn de eerstelijns- en huisartsenorganisaties meer dan ooit zelf aan zet. Veel van deze organisaties worstelen met de vraag hoe het proces van regionaliseren, netwerkvorming en samenwerken ingericht kan worden. Hoe zit zo’n netwerk in elkaar, hoe verloopt de regionalisering en wat zijn de beoogde waarde proposities voor zorginkopers. Wie maken deel uit van het netwerk en welke samenwerking is nodig?

Binnen deze context wordt de regionalisering in theorie en praktijk onder loep genomen. Daarbij krijgen drie aspecten de aandacht.
1. De positie van de apotheker in vervolg op het laatste ochtenddeel over de eigen competenties binnen netwerken. Welk persoonlijk optreden is het meest effectief om aan te haken in een netwerk?
2. Inzicht in belang stakeholders en netwerken bij regionalisering
3. Toepassen op de eigen regio.

Met het karakteriseren van de eigen regio wordt een eerste vingeroefening gedaan om vanuit de specifieke omstandigheden naar de regionalisering te kijken. Regionalisering is een thema van meerdere stakeholders. Oefenen met het maken van stakeholdersanalyse vanuit besturingsperspectief: in kaart brengen van de diverse veelal in interactie zijnde belanghebbenden, bij het richten en inrichten van de zorgorganisatie, voor optimale samenwerking en resultaten in organisatie- en sociaal netwerkverband.

Fotografie/film

Tijdens dit evenement kan er gefotografeerd en/of gefilmd worden voor verslaglegging.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal