Nascholingscyclus Bijwerkingen

Datum: 24 september 2020
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht en Aristo Brennerbaan 150 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00
Kosten: € 843,- excl. btw
Accreditatie: Openbaar-en poliklinisch, ziekenhuisapothekers
Organisator: PAOFarmacie

De nascholingen van de cyclus Bijwerkingen geeft u inzicht in de pathofysiologische en farmacologische principes van bijwerkingen op de verschillende orgaansystemen. De cyclus bestaat uit drie modules en start op donderdag 24 september. De andere modules vinden plaats op 29 oktober en 10 november 2020.

Geneesmiddelen kunnen naast het gewenste therapeutische effect ook tot bijwerkingen leiden, of bij gebruik tijdens de zwangerschap of borstvoeding, tot schade bij het (on)geboren kind. Voor een optimale farmacotherapie en therapietrouw is het belangrijk dat u bijwerkingen tijdig herkent en adequaat behandelt. Kennis over bijwerkingen is ook onmisbaar bij het uitvoeren van een medicatiebeoordeling.

De module Omgaan met bijwerkingen geeft u inzicht in de farmacologische principes van ongewenste effecten van geneesmiddelen en het omgaan met bijwerkingen en de praktijk. De module Geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding behandelt de teratologische basisprincipes en het maken van rationele keuzes bij geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. De module Communicatie bij bijwerkingen met patiënt en arts (halve dag) behandelt gesprekstechnieken om patiënten te informeren over bijwerkingen.

Omgaan met bijwerkingen in de praktijk

De focus van deze module ligt op het optreden en omgaan met bijwerkingen in de praktijk. Ook komen de achtergronden van minder bekende bijwerkingen aan de orde. U leert om deze bijwerkingen en de risicopatiënten in uw eigen praktijk te identificeren.

Geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding

Het voorkómen van ongewenste effecten van geneesmiddelen door het optreden van bijwerkingen of door een onjuiste behandeling is ook een terugkerend dilemma bij de farmacotherapie tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Deze module reikt handvaten aan voor het maken van rationele en evidence based keuzes in de dagelijkse praktijk.

Communicatie bij bijwerkingen met patiënt en arts

Deze module (halve dag) behandelt gesprekstechnieken om patiënten te informeren over bijwerkingen. De nascholing gaat ook in op de beste manier om gedurende de behandeling actief naar klachten te vragen die mogelijk door het geneesmiddel worden veroorzaakt. Na afloop kunt u de handvatten, tips en tricks uit de nascholing meteen toepassen in de praktijk.

De cyclus Bijwerkingen wordt inhoudelijk verzorgd door Bijwerkingencentrum Lareb.

Meer informatie over dit agenda-item

Fotografie/film

Tijdens dit evenement kan er gefotografeerd en/of gefilmd worden voor verslaglegging.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal