Nascholing PAOFarmacie: BIG 6: Diabetes

Datum: 6 april 2021
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00
Kosten: € 390,00 ex BTW
Accreditatie: Openbaar- en poliklinisch apotheker
Organisator: PAOFarmacie

De rol van de apotheker verandert in hoog tempo. Tegenwoordig is hij de geneesmiddeldeskundige bij uitstek en draagt medeverantwoordelijkheid voor de uitkomsten van de farmacotherapeutische behandeling. Voor diabetes mellitus zijn verschillende nieuwe middelen beschikbaar. Bent u voldoende op de hoogte van de farmacotherapeutische waarde van de nieuwe antidiabetica? En wat is voor een individuele patiënt de optimale streefwaarde voor het HbA1c? Tijdens deze nascholing leert u richtlijn-overstijgend redeneren en handelen, zodat de farmacotherapie van de diabetespatiënten uit uw praktijk verder geoptimaliseerd kan worden.

Deze cursus maakt u wegwijs in de snel veranderende diabetesmarkt, waarin het aanbod van antidiabetica explosief groeit. De docenten gaan o.a. in op de bewijzen voor de medicamenteuze preventie van micro- en macrovasculaire complicaties en ook welke bloedsuikerverlagende middelen de voorkeur hebben en wat de rationale is voor combinaties van middelen.  

Ontvangst vanaf 9.00 uur

Fotografie/film

Tijdens dit evenement kan er gefotografeerd en/of gefilmd worden voor verslaglegging.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal