Nascholing Farmacogenetica

Datum: 20 maart 2018
Locatie: BCN, Daltonlaan 100, Utrecht
Tijd: 09:00-17:00
Kosten: € 360,- excl. btw
Accreditatie: 6 accreditatie-uren voor openbaar, ziekenhuis en poliklinisch apothekers
Organisator: PAOFarmacie

Op het gebied van Farmacogenetica bieden we u een, volgens ons nieuwe didactische model ontwikkeld, leertraject aan dat bestaat uit een diagnostische toets, een e-learning en een fysieke bijeenkomst. Op basis van uw persoonlijke voorkeur kunt u ervoor kiezen het hele traject te volgen of onderdelen hiervan. In de e-learning verdiept u zich in de basisprincipes van farmacogenetica. Tijdens de fysieke bijeenkomst leert u farmacogenetische gegevens te verzamelen en vast te leggen. Met behulp van casuïstiek krijgt u inzicht in farmacogenetische gegevens en de gevolgen op het gebruik van geneesmiddelen. Na afloop van de cursus kunt u direct met de opgedane kennis aan de slag.

De mate van effectiviteit of toxiciteit van farmacologisch actieve stoffen verschilt van mens tot mens. Het genotype van de gebruiker is één van de factoren die invloed heeft op de individuele reactie op een geneesmiddel. Een polymorfisme in het gen, dat codeert voor een specifiek enzym, kan leiden tot een hogere of lagere enzymactiviteit, in vergelijking met personen die deze mutatie niet hebben. De isoenzymen van het cytochroom P450 zijn het meest bekende voorbeeld hiervan. Andere voorbeelden zijn HLA, met betrekking tot overgevoeligheidsreacties, of de transporter SLCO1B1, met betrekking tot myopathie bij statines.

Met Farmacogenetica krijgt de apotheker als geneesmiddelenexpert bij uitstek steeds meer handvatten om de patiënt op individueel gebied optimaal te ondersteunen. Dit leertraject is geheel volgens ons nieuwe didactische model vormgegeven en ontwikkeld in een nieuwe leeromgeving. Door de verschillende mogelijkheden in de elektronische leeromgeving kunt u op een interactieve en flexibele manier met de stof aan de slag.

U kunt op basis van uw persoonlijke voorkeur uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. Zo kunt u, om na te gaan waar uw ontwikkelpunten liggen, eerst een diagnostische toets maken. Op basis van de uitkomsten van de toets krijgt u een advies welke vervolgstap voor u geschikt is; de e-learning of de fysieke bijeenkomst of beide. In de e-learning verdiept u zich in de basisprincipes van farmacogenetica. Is uw basiskennis voldoende, dan kunt u kiezen om de fysieke bijeenkomst te volgen, waarbij experts, op het gebied van farmacogenetica, dieper ingaan op de toepasbaarheid in de praktijk. In de ochtend krijgt u kennis en instrumenten aangereikt om farmacogenetische gegevens in de apotheek te verkrijgen en vast te leggen. In de middag gaat u met andere deelnemers op basis van casuïstiek aan de slag met het interpreteren van farmacogenetische gegevens in relatie tot het gebruik van geneesmiddelen.

Tot slot kun u via zelfreflectie terugkijken op de ontwikkeling die u heeft gemaakt. Dit geeft u niet alleen inzicht in de mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen, maar laat u ook zien wat u voor uzelf heeft bereikt.

De nascholing is zo opgezet dat u na afloop het geleerde meteen kunt toepassen in uw eigen praktijk

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • Het gehele leertraject bestaande uit een diagnostische toets, de e-learning, de fysieke bijeenkomst en de reflectieopdracht
  • De diagnostische toets
  • De e-learning
  • De fysieke bijeenkomst

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal