KNMP Voorjaarscongres

Datum: 9 maart 2021
Locatie: Online
Tijd: 12:00-17:00
Kosten: KNMP-leden betalen € 50 (excl. btw) en niet-leden € 150 (excl. btw) voor hun inschrijving. De deelnameprijs voor kandidaatleden is € 15 (incl. btw).
Accreditatie: Accreditatie voor zowel openbaar apothekers als ziekenhuisapothekers is aangevraagd
Organisator: KNMP

De programmacommissie is verheugd te kunnen mededelen dat het KNMP Voorjaarscongres 2021 doorgaat. In verband met de coronamaatregelen gaat deze online plaatsvinden. De bijeenkomst duurt van 12.00 tot 17.00 uur.

Het congres wordt live uitgezonden vanuit het World Forum te Den Haag en heeft als thema: Diabetes Mellitus. Voor de deelnemers zijn er diverse netwerkmogelijkheden beschikbaar via het platform. Accreditatie is aangevraagd voor openbaar apothekers en voor ziekenhuisapothekers.

Het KNMP Voorjaarscongres bestaat naast het inhoudelijke programma uit een aantal vaste onderdelen, zoals de openingsspeech van voorzitter Aris Prins, de uitreiking van de KNMP Zorginnovatieprijs en een inleiding door prof. dr. Patricia van den Bemt. Zij neemt tijdens het congres tevens afscheid van haar rol als voorzitter van de programmacommissie en geeft het stokje door aan prof. dr. Aukje Mantel. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om twee parallelsessies omtrent diabetes mellitus te volgen.

Inschrijven is mogelijk tot en met 23 februari. Deelnemers ontvangen de link voor het online platform na 25 februari.

Bekijk het programma Aanmelden (vóór 23 februari)

Parallelsessies - ronde 1

1. Minderen en stoppen van diabetes medicatie bij ouderen - de rol van de apotheker

prof. dr. Petra Denig, hoogleraar Kwaliteit van Geneesmiddelgebruik, afdeling Klinische Farmacie & Farmacologie, UMCG, Groningen

Recent is de module Minderen en stoppen van medicatie beschikbaar gekomen met diverse handvatten en overwegingen om dit in praktijk te brengen. Het gaat daarbij onder andere om het minderen of stoppen van diabetes medicatie bij ouderen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat het lastig is om dit te doen wanneer er geen duidelijke problemen met de medicatie zijn. Toch is het wenselijk om proactief te zijn en daarmee problemen te kunnen voorkomen. In deze sessie zal ik een aantal aanbevelingen uit de module en onderliggende studies belichten. Ook zal ik ingaan op de mogelijke rol van de apotheker bij het minderen en stoppen van medicatie. Daarbij is aandacht voor belemmerende factoren en voor kansen. Verder zal ik een voorbeeld laten zien van een gerichte aanpak vanuit de apotheek om proactief mensen op te roepen, die mogelijk in aanmerking komen voor het minderen van diabetes medicatie. Ik zal enkele ervaringen met deze aanpak uit een pilot studie met u delen. Ik hoop dat deze sessie u helpt om daadwerkelijk met het minderen van diabetes medicatie bij ouderen aan de slag te gaan

2. Diabetesinformatie voor iedereen!

Boudewijn Visscher, Onderzoeker Lectoraat Innovaties in Zorgprocessen in de Farmacie, Hogeschool Utrecht en Sara Eising, apotheker en farmaceutisch directeur stichting KIJKsluiter.

Diabetes Mellitus is een complexe ziekte die intensieve zelfmanagement vereist. Patiënten die beter geïnformeerd zijn over het belang en de risico’s van hun behandeling en begrijpen hoe ze de medicatie en hulpmiddelen moeten gebruiken, zijn meer therapietrouw. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben meer moeite met het begrijpen van medische informatie en het handelen naar deze informatie. Deze mensen, maar ook mensen met adequate gezondheidsvaardigheden, begrijpen en onthouden informatie beter als het in een video met eenvoudige spreektaal wordt aangeboden.

Stichting KIJKsluiter stelt een online platform beschikbaar met meer dan 250 animatievideo’s over diabetes. KIJKopDiabetes is ontwikkeld in samenwerking met V&VN Diabeteszorg en bevat naast KIJKsluiters voor alle relevante diabetesmedicatie, ook animatievideo’s over de aandoening, de symptomen, de complicaties, het belang van goede bloedglucosecontrole en tips voor het dagelijks leven met diabetes. Tevens zijn er instructievideo’s voor de meest gebruikte bloedglucosemeters en vrijwel alle (voorgevulde) pennen. Met behulp van een eenvoudig distributieprogramma kan de zorgverlener per e-mail een link versturen naar een op maat samengesteld pakket van video’s. Ook kunnen de video’s via de bestaande KIJKsluiter applicaties in de apotheek beschikbaar worden gesteld aan mensen met diabetes.

3. Diabetes in de hindoestaanse populatie

Prem Adhien, apotheker/epidemioloog

Diabetes mellitus type 2 komt in verhouding vier tot zes keer vaker voor onder de Hindoestanen dan onder de Nederlandse bevolking. Naast genetische factoren is leefstijl een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van diabetes mellitus type 2 bij Hindoestanen. Veel Hindoestanen hebben een ander ziektebesef en zien diabetes als iets wat hen overkomt. Ook het sociaaleconomisch aspect speelt een cruciale rol in de behandeling van diabetes mellitus type 2.

Tijdens de interactieve parallelle sessie ronde 1 zal middels tweetal casuïstiek ingegaan worden in de problemen die patiënten ervaren bij de behandeling van diabetes type 2. Daarnaast zal ook de problemen die zorgverleners ervaren bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 bij de hindoestaanse populatie besproken worden.

4. Samenwerking van openbaar apotheker en praktijkverpleegkundige binnen het Combiconsult bij Diabetes patiënten

Henk Frans Kwint, onderzoeker SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy  / openbaar apotheker academische apotheek Stevenshof, Leiden en Toine Seesing , openbaar apotheker, apotheek de Herenhof en huisartsenpraktijk Prelude, Alphen aan den Rijn

Henk-Frans KwintEen gesprek met de apotheker om medicijngebruik bij te bespreken, op dezelfde dag als de jaar- of kwartaalcontrole bij de huisarts of praktijkverpleegkundige. Het combi-consult voor mensen met COPD, diabetes of CVRM maakt dit mogelijk. Sinds 2014 begeleiden openbaar apothekers patiënten met chronische aandoeningen vanuit een eigen spreekkamer in de huisartsenpraktijk. Vanuit apotheek de Herenhof in huisartsenpraktijk Prelude in Alphen aan den Rijn en Gezondheidscentum Stevenshof in Leiden wordt sinds 2015 op deze wijze farmaceutische patiëntenzorg geleverd. Binnen de proeftuin Gezonde Zorg & Gezonde Regio is deze innovatieve vorm van consultvoering als pilot-project onderzocht. Deze consulten leiden tot een betere kwaliteit van zorg, minder medicatiegerelateerde gezondheidsklachten en meer tevreden patiënten en zorgprofessionals. Daarna is een groter praktijkonderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van het combiconsult in 20 huisartspraktijken door promovendus Valerie Meijvis waarvan de resultaten binnenkort gepubliceerd zullen worden.

Toine SeesingInmiddels is in 2019 een nieuwe module Medicatiebeoordeling verschenen als onderdeel van de MDR Polyfarmacie bij ouderen. In deze module worden naast medicatiebeoordeling andere minder intensieve vormen van medicatie-evaluatie beschreven, zoals het medicatiegerichte consult waarvan het combiconsult een voorbeeld is. In deze workshop willen we openbaar apothekers motiveren om meer consulten naast medicatiebeoordeling te gaan organiseren in de eigen apotheek  in nauwe samenwerking met andere zorgverleners. Het combiconsult voor mensen met diabetes zal hierbij als voorbeeld dienen.


Parallelsessies - ronde 2

1. Bariatrische chirurgie als behandeling van diabetes mellitus type 2

Jeroen Nijhuis, Internist en eigenaar ProxiCure zorg & educatie

Het aanleren van een gezonde leefstijl is de basis voor de behandeling van welvaartziekten als hart-en vaatziekten en diabetes mellitus type 2. Naarmate de BMI hoger wordt is de kans op het blijvend aanleren van een gezonde leefstijl kleiner. Dit is de reden dat voor patiënten met diabetes mellitus type 2 met een BMI boven de 35kg/m2 bariatrische chirurgie geïndiceerd is. Het effect op diabetes mellitus type 2 is zo spectaculair dat in de Angelsaksische literatuur gesproken wordt over ‘metabolic surgery’. Ook gaan er internationaal stemmen op om het als behandeling voor iedereen met een BMI >25kg/m2 die niet voldoende reageert op leefstijlinterventie in te zetten.

Is dit enthousiasme gerechtvaardigd? Deze workshop zal de wetenschappelijke achtergrond van deze claims belichten. Daarnaast zal stilgestaan worden hoe veranderingen in anatomie en fysiologie bijdragen aan het effect dat bariatrische chirurgie heeft op diabetes mellitus type 2.

Naast leefstijl bestaat de behandeling van diabetes mellitus type 2 uit farmacotherapeutische interventies die als doel hebben de bloedglucosespiegel te verlagen. Het is begrijpelijk dat tijdens de postoperatieve periode (weken tot jaren) de noodzaak voor medicamenteuze interventie veranderd. Hoe hiermee om te gaan wordt tevens belicht tijdens deze workshop.

2. Nieuwe inzichten in obesitas: de rol van de apotheker

Prof. dr. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog Erasmus MC, Centrum Gezond Gewicht, Rotterdam

Ruim de helft van de Nederlanders heeft overgewicht en 15% heeft obesitas. Dit leidt tot een verhoogd risico op tal van ziekten zoals cardiometabole aandoeningen, kanker, depressie, en immuunstoornissen die bijdragen aan een ernstiger beloop van infecties zoals bijvoorbeeld COVID-19.

Obesitas behandelingen waren vaak weinig effectief. Dit komt onder meer doordat obesitas een complexe aandoening is. Het is belangrijk om bij een individu eerst alle factoren in kaart te brengen die tot het overgewicht geleid hebben en vervolgens gericht een behandeling te starten. Natuurlijk is ongezonde leefstijl een veelvoorkomende en bekende oorzaak, maar er zijn nog vele andere factoren die bijdragen tot obesitas of gewichtsverlies belemmeren, zoals psychologische factoren, hormonale en genetische oorzaken. Sommige oorzaken kunnen behandeld worden. Daarnaast wordt vaak medicatie gebruikt, die bijvoorbeeld de eetlust kan stimuleren of negatieve bijwerkingen heeft op het metabolisme, microbioom of de spiermassa. Besproken zal worden hoe deze veelgebruikte medicatie de effecten van een gezonde leefstijl in de weg kunnen staan.

Er zullen recente nieuwe inzichten besproken worden zoals hoe bepaalde onderliggende aandoeningen die tot obesitas leiden te herkennen en sinds kort ook te behandelen zijn. Hierbij zal farmacotherapie voor obesitas - sinds 2020 op de Nederlandse markt -  ook aan bod komen.

3. De apotheek wordt het gezondheidshuis in de wijk

Drs. Rogier Larik en drs. Iris de Vries

Rogier LarikRogier Larik is apotheker, maar werkt buiten de muren van de apotheek. Naast bestuurslid van de WSO, heeft hij de afgelopen jaren verschillende functies bekleed waarin ‘zorgen voor betere samenwerking in de zorg’ centraal stond. Hij heeft zich gespecialiseerd in diabetes, gezonde leefstijl en preventie. Het onderzoek naar de wetenschappelijke inzichten in het voorkómen en het omkeren van chronische ziekten heeft ervoor gezorgd dat het zijn passie is om deze kennis te delen om zo een positieve bijdrage te hebben in de kwaliteit van leven van mensen. “Door me serieus te hebben verdiept in het ontstaan van insuline-resistentie en de gevolgen hiervan, ben ik met hernieuwde ogen gaan kijken naar chronische ziekten en de behandeling”.

Hij verzorgt samen met Iris de Vries, huisarts en voorzitter van vereniging ‘Arts en leefstijl’, een interactieve lezing op het congres met als titel ‘de apotheek wordt het gezondheidshuis in de wijk’.

In het huidige financieringsmodel wordt de apotheker beloond door de toename van chronische ziekten. Dus hoe ziet de apotheek als gezondheidshuis eruit waarin leefstijl, preventie en demedicalisatie geïntegreerd is? Met welke zorgverleners in de 1e en 2e lijn gaan we samenwerken? Deelnemers mogen prikkelende stellingen beantwoorden over hoe de apotheek het gezondheidshuis in de wijk wordt.

4. Waar lopen patiënten maar ook u tegenaan bij diabetes? Ervaringen delen met een diabetesverpleegkundige

Fief de Mol

Sinds 1999 ben ik werkzaam als diabetes verpleegkundige in de eerste lijn. In 22 jaar is er heel veel veranderd als ik kijk naar de begeleiding en de behandeling van de patiënt met diabetes mellitus. In die tijd ging de patiënt alleen met klachten naar de huisarts en was er nog nauwelijks spraken van een gestructureerde zorg.

Nu wordt er een plan van aanpak gemaakt aan de hand van veel gegevens. Er wordt veel van de behandelaar verwacht; de “wereld” rondom de behandeling van diabetes is steeds in beweging met betrekking tot medicatie maar ook de devices. Tijdsdruk en de huidige corona zorgen voor veel praktische aanpassingen waarin de zorgprofessional steeds moet mee laveren.

Ik ben mij ervan bewust dat die jaren ervaring, het mee weken aan de verbetering van kwaliteit van zorg, mij een trots mens maakt als ik kijk naar mijn vakgebied en wat er in die 22 jaar door mij en mijn collega's allemaal bereikt en veranderd is.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal

Contact

KNMP Congresbureau

congresbureau@knmp.nl