Kennisatelier Geneesmiddelen in het milieu

Datum: 4 oktober 2019
Locatie: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Prinses Beatrixlaan 548-550, Den Haag
Tijd: 14:00-17:00
Organisator: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen organiseert op vrijdag 4 oktober een kennisatelier met als thema Geneesmiddelen in het milieu: samen werken aan oplossingen. In dit kennisatelier buigen we ons over de vraag hoe we de hoeveelheid geneesmiddelenresten in het water vanuit een ketenaanpak kunnen terugdringen. Wat zijn de oplossingsrichtingen voor dit wicked problem? En welke rol kan de geneesmiddelensector hierbij spelen?

Jaarlijks belanden er 140.000 kilo aan geneesmiddelenresten in het water. Dit heeft een negatief effect op het milieu en bemoeilijkt de drinkwaterzuivering. De verwachting is dat de concentratie medicijnresten in het water de komende jaren alleen maar verder toeneemt als gevolg van de vergrijzing en klimaatverandering.

Vijf sprekers delen hun visie over dit complexe en uitdagende onderwerp, een van de pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg. Cathy van Beek, kwartiermaker duurzame zorg, neemt de inleiding voor haar rekening en vertelt wat volgens haar de uitdagingen en kansen zijn voor de geneesmiddelensector. Marc de Rooy, die namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water aanstuurt, vertelt over deze aanpak en hoe andere Europese landen dit doen. Caroline Moermond, onderzoeker bij RIVM, zal vanuit wetenschappelijk perspectief de effecten van geneesmiddelen op het milieu toelichten.

Na de pauze vertellen Marlies Kampschreur, namens het Waterschap Aa en Maas, en Chantal Meertens van GlaxoSmithKline, over hun rollen  binnen de Ketenaanpak. De middag wordt afgesloten met het uitwisselen van ervaringen en een discussie onder leiding van Brigit van Soest-Segers, programmamanager duurzaamheid namens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm.

Dit kennisatelier is toegankelijk voor de leden en de stakeholders van de Vereniging. Wilt u dit kennisatelier bijwonen? Meld u zich dan snel aan via de website.

Meer informatie over dit agenda-item

Fotografie/film

Tijdens dit evenement kan er gefotografeerd en/of gefilmd worden voor verslaglegging.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl