Farmabuddy pilot: Apotheekbuddy's geven palliatieve zorg

Datum: 3 september 2018
Locatie: Golden Tulip Breda
Tijd: 09:00-17:00
Kosten: De apotheek betaalt voor deelname van één apotheker en twee apotheekbuddy’s maximaal € 450,- voor deze pilot. Na afloop wordt een actieve bijdrage gevraagd aan de evaluatie van de farmabuddyzorg.
Accreditatie: Geaccrediteerd voor 19 uren. Voor assistenten is het SANA Keurmerk toegekend, met een accreditatie van 19 punten.
Organisator: Academische Apotheek Stevenshof en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Voor veel apotheekteams is het geven van palliatieve en terminale farmaceutische patiëntenzorg nieuw terrein. In het Farmabuddy project krijgen patiënten in de palliatieve en terminale fase en hun mantelzorgers vaste contactpersonen in de apotheek: twee apothekersassistenten als apotheekbuddy’s. De intensieve farmaceutische patiëntenzorg die patiënt en mantelzorger nodig hebben wordt zo beter gestructureerd en is meer toegespitst op de patiënt.

In de palliatieve en terminale fase krijgen een patiënt en zijn mantelzorgers te maken met complexe zorgproblemen. Om deze problemen effectief aan te pakken is het van belang dat de eerstelijnszorgverleners als team samenwerken, ook met de tweede lijn. De rol van het apotheekteam is essentieel in deze eerstelijnssamenwerking omdat de patiënt in deze fasen bijna altijd genees- en hulpmiddelen gebruikt.

Het programma bestaat uit een driedaagse nascholing voor apothekers en –assistenten (de apotheekbuddy’s) en een dagdeel werkplekbegeleiding. De data voor de driedaagse scholingsdagen in Breda zijn: 3 september, 1 oktober en 26 november 2018. De ééndaagse cursus (voor minimaal één andere assistent) zal op 13 november plaatsvinden.

De onderdelen die in de nascholing aan bod komen zijn:

  • Farmaceutische zorg bij patiënten in de palliatieve en terminale fase;
  • Introductie werkinstructies en (voorlichtings)materialen;
  • Implementatie van zorg door apotheekbuddy’s in de eigen apotheek;
  • Intervisie voor apothekers en assistenten.

Doelgroep

Voor deze pilot worden apotheekteams uit districten Zuidwest I en II gevraagd.

Samenstelling kosten en vergoeding

Bruto cursusprijs (3-daagse) € 2.095,00
StiPCO vergoeding voor deelname van een assistent (3-daagse) aan SIR – € 567,50
Vergoeding KNMP voor deelname van de apotheker (3-daagse) aan SIR – € 577,50
Totaal te factureren door SIR aan de apotheek € 950,00
StiPCO vergoeding aan de apotheker afhankelijk van het aantal
behaalde punten in 2018

Minimaal € 500,-
Maximaal € 950,-

De deelnamekosten voor de ééndaagse nascholing zijn per assistent € 100,- excl. btw. De kosten voor één assistent per apotheek worden door de KNMP vergoed. De apotheek betaalt dus voor deelname van één apotheker en twee apotheekbuddy’s minimaal € 0,- en maximaal € 450,- voor deze pilot.

Als tegenprestatie werkt u actief mee aan de evaluatie van deze zorg (door het vastleggen van de geleverde zorg, voorleggen van een vragenlijst aan de patiënten en/of diens mantelzorgers en zelf invullen van een vragenlijst over de ervaringen met Farmabuddy zorg).

Meer informatie over dit agenda-item

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal

Contact

Sonia Amini

s.amini@sirstevenshof.nl