Farmabuddy project: Apotheekbuddy's geven palliatieve zorg

Datum: 25 februari 2019
Locatie: Regio Haarlem
Tijd: 09:30-17:15
Kosten: € 1527,50 excl. btw
Accreditatie: Geaccrediteerd voor 19 uren. Voor assistenten is het SANA Keurmerk toegekend, met een accreditatie van 19 punten.
Organisator: Academische Apotheek Stevenshof en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

In het Farmabuddy project krijgen patiënten in de palliatieve en terminale fase en hun mantelzorgers vaste contactpersonen in de apotheek: twee apothekersassistenten als apotheekbuddy’s. De intensieve farmaceutische patiëntenzorg die patiënt en mantelzorger nodig hebben wordt zo beter gestructureerd en is meer toegespitst op de patiënt. In het voorjaar 2019 organiseert het SIR een driedaagse nascholing in de regio Haarlem.

Academische Apotheek Stevenshof en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy willen apotheekteams met dit programma ondersteunen bij het implementeren van het ‘Farmabuddy’ project in de dagelijkse praktijk. Zij werken hierbij samen met het ministerie van VWS in het kader van het VWS programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ en met de KNMP.

Driedaagse nascholing

  • Dag 1: maandag 25 februari 2019
    Praktijkervaringen Farmabuddyzorg – Behoeften en problemen in de palliatieve en terminale levensfase – Implementatieplan
  • Dag 2: maandag 25 maart 2019
    Farmacotherapie – Communicatie – Intervisie
  • Dag 3: maandag 20 mei 2019
    Hulpmiddelen in de apotheek – Palliatieve sedatie en euthanasie – Belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie aan de hand van casusbespreking.

Meer informatie over dit agenda-item

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal