Cardiovasculair risicomanagement bij ouderen (cyclus Kwetsbare ouderen)

Datum: 12 december 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100, Utrecht
Tijd: 16:00-21:00
Kosten: € 295,00 excl. BTW
Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd voor openbaar en ziekenhuisapothekers en artsen
Organisator: PAOFarmacie

Het voorschrijven van geneesmiddelen aan kwetsbare ouderen vereist maatwerk. Hypertensie, atriumfibrilleren, angina pectoris en hartfalen worden, ook bij oudere patiënten, behandeld met ACE-remmers, calciumantagonisten en/of bètablokkers. Maar is het wel zinvol om hypertensie bij 80-plussers te behandelen? En welke middelen zijn eigenlijk geregistreerd voor oudere patiënten? Informatie hierover is in de gebruikelijke bronnen nauwelijks te vinden. Tijdens deze nascholing staat u uitgebreid stil bij het cardiovasculair risicomanagement bij (kwetsbare) ouderen. U krijgt zo de benodigde kennis om voor uw eigen patiëntenpopulatie na te gaan waar de verbetering mogelijk en wenselijk is.

De module 'Cardiovasculair risicomanagement bij ouderen' is onderdeel van de cyclus Ephor: Kwetsbare ouderen en leert u zo goed en zo veilig mogelijk voor te schrijven aan deze patiëntengroep. De nascholing behandelt de balans tussen effectiviteit en veiligheid van ACE-remmers, calciumantagonisten en bètablokkers bij kwetsbare ouderen. De verschillen binnen de groepen middelen komen aan de orde en de gevolgen voor de optimale dosering en de mogelijke bijwerkingen bij ouderen. Tot slot komt de communicatie met andere zorgverleners, de patiënt en eventuele familie aan bod.

Meer informatie over dit agenda-item

Fotografie/film

Tijdens dit evenement kan er gefotografeerd en/of gefilmd worden voor verslaglegging.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal