BIG-6: Atherosclerotisch vaatlijden

Datum: 10 september 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00
Kosten: € 390 excl. btw
Organisator: PAOFarmacie

De rol van de apotheker verandert in hoog tempo. Anno 2017 is hij de geneesmiddeldeskundige bij uitstek en draagt medeverantwoordelijkheid voor de uitkomsten van de farmacotherapeutische behandeling. Atherosclerotisch vaatlijden is de belangrijkste oorzaak van cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit.

Kent u de verschillende vormen? En weet u wat de optimale medicamenteuze behandeling is? Tijdens deze nascholing leert u richtlijn-overstijgend redeneren en handelen, wanneer het gaat om de behandeling van vaatschade en daarmee de preventie van hart- en vaatziekten.

Module Atherosclerotisch vaatlijden

Atherosclerotisch vaatlijden is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit. Goede primaire en secundaire preventie zijn essentieel in het terugdringen van klinisch relevante schade ten gevolge van atherotrombotische complicaties. Belangrijke preventieve geneesmiddelen zijn cholesterolverlagende middelen, trombocytenaggregatieremmers en antihypertensiva. In deze cursus komen onder andere de volgende vragen aan bod:

  • Welke vormen van atherosclerotisch vaatlijden zijn er?
  • Hoe ziet de optimale medicamenteuze behandeling van atherosclerotisch vaatlijden eruit?
  • Welke trombocytenaggregatieremmers kunnen worden toegepast bij atherosclerotisch vaatlijden?

Meer informatie over dit agenda-item

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal