Algemene Vergadering juni 2021

Datum: 23 juni 2021
Locatie: Digitaal via meeting.knmp.nl
Tijd: 10:30-12:30
Organisator: KNMP

De 179ste Algemene Vergadering (AV) van de KNMP is op woensdag 23 juni 2021.

De agenda en verdere bijlagen voor de 179ste AV vindt u hieronder en zijn besproken in de districtsledenwebinars (DLW's) van mei/juni 2021. De voorbereiding van de AV maakt onderdeel uit van het programma van de DLW's.

Het KNMP-bestuur heeft besloten ook deze AV volledig elektronisch te laten verlopen via meeting.knmp.nl.

Als u wilt deelnemen aan de AV dient u zich uiterlijk 72 uur vóór de AV aan te melden bij het bestuurssecretariaat (Monique de Jager) via . Indien u tijdens de AV op 23 juni 2021 persoonlijk uw stem wilt uitbrengen, dient u uw wens hiertoe uiterlijk één week voor de AV schriftelijk kenbaar te maken via .

Tot 72 uur voorafgaand aan de vergadering (20 juni 2021) kunt u schriftelijk vragen stellen over de onderwerpen op de AV-agenda. Deze vragen zullen thematisch tijdens de vergadering worden beantwoord. De antwoorden zullen tevens op KNMP.nl worden geplaatst op de pagina met de AV-stukken. Ook is er tijdens de vergadering gelegenheid om vragen te stellen.


Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

0_Agenda_AV20210623

Download

1_Verslag_178e_AV20201209

Download

2_Jaarverslag_2020_AV20210623

Download

3_Preadvies Jaarrekening 2020_Commissie voor de Financien_AV20210623

Download

4_Strategische kaders_2022_AV20210623

Download

5_Goedbestuurenwaardegedrevengovernance_AV20210623

Download

6_Preadvies Herijking Bezoldigingsbeleid_Commissie voor de Financien_AV20210623

Download

7_Conceptmotie district Zuidoost II

Download

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal