Algemene Vergadering juni 2019

Datum: 26 juni 2019
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 10:30-12:30
Organisator: KNMP

De 175ste Algemene Vergadering van de KNMP was op woensdag 26 juni 2019.

De agenda en verdere bijlagen voor de 175ste AV treft u hieronder aan en zijn besproken in de districtsledenbijeenkomsten van mei/juni 2019.

Verkiezing lid KNMP-bestuur

In deze Algemene Vergadering is Jan Pieter Schouten teruggetreden uit het KNMP-bestuur en is de uitslag van de verkiezing van het nieuwe KNMP-bestuurslid bekend gemaakt. Nicole Hunfeld is gekozen als opvolger van Jan Pieter Schouten.
Conform het Huishoudelijk Reglement art. 19 lid 5 heeft er een elektronische verkiezing plaatsgevonden. Het nieuwe KNMP-bestuurslid treedt een dag na de benoeming in functie.


Om deze documenten te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

0 Agenda 175e AV

Download

1 Verslag 174e AV

Download

2 Jaarverslag KNMP 2018

Download

3 Preadvies Commissie voor de Financiën jaarrekening 2018

Download

4 Strategische kaders AV

Download

5 Professioneel Statuut apothekers werkzaam in een apotheek

Download

6 Motie district Midden

Download

Fotografie/film

Tijdens dit evenement kan er gefotografeerd en/of gefilmd worden voor verslaglegging.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal