Algemene Vergadering december 2019

Datum: 11 december 2019
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 13:00-15:00
Organisator: KNMP

De 176ste Algemene Vergadering van de KNMP is op woensdag 11 december 2019. In verband met het afscheid van Gerben Klein Nulent als voorzitter KNMP vindt de AV plaats van 13.00 – 15.00 uur.

Hieronder vindt u de agenda van de 176ste AV en verdere bijlagen. De AV is voorbereid tijdens de districtsledenbijeenkomsten in november 2019.

Tijdens deze vergadering treedt Gerben Klein Nulent terug als voorzitter KNMP en wordt een nieuwe voorzitter benoemd. Tijdens de districtsledenbijeenkomsten kunt u kennismaken met de drie kandidaten.

In december 2019 verstrijkt de eerste termijn van 3 jaar van Sijtze Blaauw en Katja van Oirschot als lid van het KNMP-bestuur. Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Het KNMP-bestuur draagt Katja van Oirschot en Sijtze Blaauw voor herbenoeming voor in de Algemene Vergadering van 11 december 2019.

Ook wordt in de AV een besluit genomen over een wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP. Dit leidt tot enkele aanpassingen in de Statuten van de KNMP. Over deze statutenwijziging wordt digitaal gestemd door de leden van de KNMP.

Download de statutenwijziging (beschikbaar na inlog)

Om deze documenten te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

0 Agenda 176ste AV

Download

1 Verslag 175ste AV

Download

2 KNMP Jaarplan 2020

Download

3 Zakelijke contributieregeling ziekenhuisapotheken 2020 (Pakket Z(+))

Download

3a Tabel 1 en 2 zakelijke contributieregeling ziekenhuisapotheken 2020

Download

4 KNMP-begroting 2020

Download

5 Preadvies van de Commissie voor de Financiën

Download

6 Wijziging bestuurlijke structuur KNMP

Download

Fotografie/film

Tijdens dit evenement kan er gefotografeerd en/of gefilmd worden voor verslaglegging.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal