Algemene Vergadering december 2019

Datum: 11 december 2019
Locatie: KNMP, Alexanderstraat 11, Den Haag
Tijd: 13:00-15:00
Organisator: KNMP

De 176ste Algemene Vergadering van de KNMP was op woensdag 11 december 2019. De agenda en verdere bijlagen voor de 176ste AV treft u hieronder aan en zijn besproken in de districtsledenbijeenkomsten van november 2019.

Verkiezing voorzitter en herbenoeming twee leden KNMP-bestuur

In deze Algemene Vergadering is Gerben Klein Nulent teruggetreden als voorzitter en is de uitslag van de verkiezing van de nieuwe voorzitter en de herbenoemingen van twee leden van het KNMP-bestuur bekend gemaakt.

Aris Prins is gekozen als opvolger van Gerben Klein Nulent. Sijtze Blaauw en Katja van Oirschot zijn herbenoemd. Conform het Huishoudelijk Reglement art. 19 lid 5 heeft er een elektronische verkiezing plaatsgevonden. De nieuw gekozen voorzitter is een dag na de benoeming in functie getreden.

Er is in deze Algemene Vergadering eveneens een besluit genomen over een wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP. Dit leidt tot enkele aanpassingen in de Statuten van de KNMP.


Om deze documenten te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

0 Agenda 176ste AV

Download

1 Verslag 175ste AV

Download

2 KNMP Jaarplan 2020

Download

3 Zakelijke contributieregeling ziekenhuisapotheken 2020 (Pakket Z(+))

Download

3a Tabel 1 en 2 zakelijke contributieregeling ziekenhuisapotheken 2020

Download

4 KNMP-begroting 2020

Download

5 Preadvies van de Commissie voor de Financiën

Download

6 Wijziging bestuurlijke structuur KNMP

Download

Fotografie/film

Tijdens dit evenement kan er gefotografeerd en/of gefilmd worden voor verslaglegging.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal